Gepubliceerd op zaterdag 29 december 2001 om 16:24 door Denis

Vragen rond ouija en glaasje draaien

terug

Aura Oasis Logo

Vragen omtrend Ouija

ouijaIk word overdonderd met vragen omtrent het Ouija-bord. Vooral door jongeren. Er blijkt een grote drang te zijn dit spiritistisch fenomeen in alle sensatie te gaan exploreren. Ik kan niet genoeg op de gevaren wijzen, ze worden uit nieuwsgierigheid waarschijnlijk genegeerd. Varianten op het Ouija-bord (oorsprong Amerika) zijn glaasje draaien (vooral de Belgische variant, automatisch schrift (met of zonder planchette) en kruis- en bordseances (de Nederlandse variant), de tafelseance (een voorbijgestreefde primitieve vorm, waarbij het aantal tikken van de tafel overeenkomt met de zoveelste letter van het alfabet). Het is allemaal identiek hetzelfde. Men noemt dit bord soms ook het waarzeggersbord (de fabrikanten), of het Heksenbord (“witchboard”, Amerikaans synoniem). Vooral de misverstanden en het niet goed op de hoogte zijn van bescherming, de mogelijkheden en beperkingen, het misleidend feit te denken in contact te zijn met Hogere entiteiten en het stellen van vragen die men in geen geval mag stellen, zijn er de oorzaak van dat er drama’s gebeuren, en het kan misgaan. Het heeft echter ook enkele nuttige kanten, maar deze kunnen uitsluitend gebruikt worden door ervaren spiritisten. Om in een keer, zowel op de gevaren, de illusies als op de misverstanden te wijzen geef ik hier meer uitleg over. Dit is echter geen aanmoediging en ook geen garantie om het nu veilig te kunnen gaan gebruiken. Blijf eraf en indien je jezelf toch niet kan weerhouden raadpleeg ons dan, zodat je de eerste keren tenminste met een ervaren groep kan werken. Dit wordt echter geweigerd als er geen goede reden bestaat waarom het contact nodig kan zijn. Het is alleen verantwoord als een positief effect voor bepaalde problemen de reden is om het te gaan gebruiken.

Een heet hangijzer

Spiritisme heeft een heel kwalijke naam gekregen. Het is een verdoemenis, een omgaan met lagere entiteiten. Hierop kom ik later terug. Alhoewel we niet mogen overdrijven kan wel het een en ander misgaan. Het gevaar is, dat als het misgaat, er bijna geen “ongedaan” maken aan is. Het grootste gevaar is bezetenheid. Of voor wie gelooft dat het het onderbewustzijn is die antwoordt op de vragen, en het dus psychologisch bekijkt, kunnen “Schizofrenie, DIS, MPS, Psychose” voor iemand die het bord regelmatig gebruikt het gevolg zijn. Voor wie gelooft dat het onderbewuste antwoorden zijn, is werken met het bord, glaasje draaien of kruis en bordseance dus in principe ongevaarlijk. Sommige boeken hierover prijzen deze techniek zelfs aan. Mensen met meer ervaring, spiritistische groeperingen, weten beter en zijn over het algemeen ervaren genoeg om alles in veilige omstandigheden te leiden. Omdat dit artikel een algemeen antwoord moet geven omtrent de vele persoonlijke aanschrijvingen die ik hierover krijg, ga ik beginnen bij het begin, namelijk voor mensen die het niet kennen en het niet begrijpen. Daarna ga ik dieper op het onderwerp in.

Wat, hoe?

Het Ouijabord is een methode om contact te krijgen met overledenen. Volgens sommige boeken hierover is het een techniek om achter je onbewuste kennis te komen. In beide gevallen wordt het meestal voor hetzelfde gebruikt: meestal als waarzeggersbord. Dit is het echter helemaal niet.
Je kan vragen stellen en je krijgt antwoorden die letter per letter gespeld worden. Bij automatisch schrift wordt dit direct geschreven. Eens de pen, de planchette, het glas begint te bewegen, of te tafel klopgeluiden begint voort te brengen, duidt dit inderdaad letters aan, vaak op vrij krachtige en snelle wijze en vormen woorden die antwoorden op de vragen. Er zijn een aantal mogelijkheden voor de antwoorden:

Entiteiten naar het licht helpen

Entiteiten weten vaak niet dat ze overleden zijn. Ik bedoel de aardgebonden entiteiten, deze die je in 90% van de gevallen contacteert met Ouija. Ze leven immers nog ook. Het lijkt hen vreemd dat niemand hen blijkbaar hoort, of kan waarnemen. Weer anderen weten het wel, en volgden zelfs hun eigen begrafenis. Veel entiteiten die met Ouija bereikt worden, hebben een onnatuurlijk einde gekend. Moord, zelfmoord, ongelukken of dood in traumatische omstandigheden komen heel veel voor. Dat is ook meestal de reden waarom ze aardgebonden gebleven zijn. Hoe dan ook, men moet hen duidelijk maken, dat dit het leven voor hen niet meer is. Dat er een nieuw leven op hen wacht, waarin ze weer kunnen deelnemen, een wereld die op onze aardse lijkt, maar zonder de moeilijkheden, een wereld waar ze hun overleden vrienden en verwantschappen terug kunnen ontmoeten. Meestal zijn er reeds hogere entiteiten rond hen, die ze echter niet kunnen waarnemen. Dit komt, omdat ze teveel zijn afgestemd op het aardse. Als je hen kan doen kijken of er soms anderen aanwezig zijn, die ze normaal niet kunnen zien, zoals wij hen niet zien, dan zullen ze hen waarschijnlijk opmerken. Het wordt een ontroerend weerzien. Meestal weten deze de aardgebonden entiteit te overtuigen en hem mee te nemen naar het licht. Daarmee worden vaak heel wat problemen verholpen. Mensen die met schizofrenie zitten, worden plots bevrijdt. Spookhuizen worden opnieuw rustig en poltergeistfenomenen houden op.

Niet in de geringste mate belangrijk, is het ook dat mensen die iemand verloren, en die er niet over kunnen komen, een teken krijgen dat hen overtuigt van het voortbestaan van hun dierbare verwant. Dit kan hun trauma zeer veel verzachten en hen doen geloven dat hun verwant voortbestaat en gelukkig is, met de overtuiging dat ze elkaar zullen terug zien. Het weten dat alles goed is met hun dierbare, is een troost die op geen enkele andere manier kan worden bereikt. Dit zijn goede kanten aan spiritisme. Maar daar houd het wel op. In de regel doe ik nog enkel spiritisme bij mensen die met zulke zware moeilijkheden zitten. Vaak zijn de resultaten verbluffend. Nu, na 10 jaar intensief bezig geweest te zijn, met verschillende vormen van spiritisme, besef ik pas, hoeveel geluk ik gehad heb. Misschien komt dit omdat ik de situatie snel heb doorzien en me goed weten te beschermen heb. Maar ook ik, heb onverantwoorde dingen gedaan, die ik nu pas besef. Ik ben met spiritisme gestopt omdat bleek dat soms na-effecten voorkwamen. Dit waren dan meestal entiteiten die je terug wilden contacteren en overhalen om direct terug contact op te nemen. Ik heb enkele malen enkele voorvallen meegemaakt die je niet gaat geloven. Het gaat om psychokinetische fenomenen, (alhoewel het de geesten waren), kort na het spiritisme. Zo ben ik eenmaal de dekens van het bed gerukt na de voetstappen te horen komen. Ik heb zo nog verschillende andere toestanden meegemaakt, die echter nog spectaculairder zijn, dat die dekens die afgerukt werden. Deze klinken echter zo fantastisch, dat ik ze zelf niet durf te verhalen. Als ik dat toch doe, dien ik er alle achtergrondinformatie bij te vermelden, wil je het een beetje kunnen begrijpen of geloven. Pas dan, lijkt alles wonderlijk in elkaar te passen. Dit laat ik hier echter achterwege, dit is zeer omvangrijk om te omschrijven.

En nu aan de slag

Niet zo snel. Ik geef geen uitleg hoe je succesvol aan de start kunt. Ik wil wel kwijt, dat niets paranormaals zo eenvoudig lijkt te lukken met zulke spectaculaire resultaten als spiritisme. De eenvoud, maakt dat iedereen het kan leren op enkele sessies. Maar ik wil dat wie zich ondanks de verwittigingen toch niet kan houden, dan contact opneemt met ervaren spiritistische bewegingen, of met mij. PROBEER NOOIT ALLEEN – Waarschijnlijk zal het immers ook alleen niet werken. Ik weet niet of ik bereid ga zijn, veel hangt af van de ernst waarmee je de dingen begrijpt. Vergeet niet dat ik er zelf mee gestopt ben. Ik neem wel nog bandstemmen op. Een fenomeen dat eveneens de moeite waard is, eigenlijk ook spiritistisch is, een krachtig bewijs nalaat en daardoor zeer overtuigend is. Alleen, vraagt het opnemen van bandstemmen meer geduld. Eens het begint te lukken, en je doet voort, lijkt het gemakkelijk om verder te doen. Dit is echt ongevaarlijk, zover ik weet heeft niemand hiermee ooit iets negatief ervaren. Ik raad iedereen dan ook aan, om daar eerst enkele experimenten mee te doen. Pas als er voldoende kennis is omtrent entiteiten, de aura, bescherming en omtrent het leven na de dood, is het een beetje verantwoord om spiritisme te beoefenen. Maar dan wel als bevrijdingsritueel en niet als waarzeggersbord. Wie dit laatste wil, zal zwaar teleurgesteld worden. Dit werkt niet. Anderzijds kan ik garanderen dat het werkelijk spiritisme is. Ik heb de planchette nog zo snel en krachtig zien bewegen dat dit onmogelijk onderbewustzijn kan zijn. Ik heb eenmaal mogen zien hoe de planchette 10 minuten heel alleen schreef. Het was dan nog een zeer nuttige tekst ook van ongeveer ½ blz lang. Onderbewustzijn? Nee, niet meer voor mij. Alleen gehanteerd, speelt het onderbewustzijn echter een rol. Meestal eerder een storende rol. Beste mensen, het is niet omdat ik 10 jaar geluk gehad heb, dat jij dat ook zult hebben. Mocht je de dingen hebben meegemaakt die me deden stoppen, dan zou je er zeker nooit aan beginnen. Sommigen kan ik echter niet weerhouden en zullen het toch ondanks de vele waarschuwingen proberen. Indien u dit echt wilt, doe het dan tenminste rekening gehouden met bovenstaande tekst. U was wel verwittigd. Ik kan bezetenheid niet omkeren als de entiteit niet weg wil.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt