Gepubliceerd op woensdag 1 februari 2017 om 18:39 door Denis

Spookverschijnselen in Borley Rectory

terug

Borley Rectory

borley

2.000 gerapporteerde en gecontroleerde Geestfenomenen

Onderzocht door de SPR – Harry Price – Sidney Glenville – Pearce – Fisher en vele andere getuigen

Doorheen de geschiedenis zijn vele legendes ontstaan. Spookhuizen zijn er bijvoorbeeld een soort van. Maar in hoeverre bestaan er werkelijke spookhuizen die tot op vandaag nog steeds niet bevrijd zijn? En wat is dan de verklaring voor de verschijnselen? Is het Satan zoals de kerk beweert? Zijn het demonen zoals de Jehovagetuigen denken? Is het inderdaad stress die psychokinetische vormen aanneemt zoals parapsychologen beweren? Of is dit hier soms een van de zeldzame uitzonderingen die pleiten voor een spiritistische hypothese? We laten je zelf besluiten. Ik geef enkele ware en gecontroleerde feiten. Het oordeel zal duidelijk zijn als je de tekst goed leest. Dit is geen fantasie, geen bedrog noch een uit de duim gezogen verhaal.

Doe dit boek niet open

Dit is de waarschuwing die je op het onderzoeksrapport vindt van Glenville.

Dit boek is stevig vergrendeld en dit prikkelt onze nieuwsgierigheid dubbel. Zou de legende van de plaaggeesten van Borley Rectory toch echt kunnen zijn? Wat deden de befaamde onderzoekers van de SPR er, waarom maakte de BBC er een reportage over en waarom is dit onderzoek tot nu toe nog steeds aan de gang? Wees eerlijk zo’n mysterieus boek nodigt zichzelf toch wel uit om geopend te worden, nietwaar? Nog even het etiket lezen:
“This book is NOT availiable for reference or inspection under any circumstances”.

Dat is niet niets. Teveel voor in dit artikel. Dit is een zeer omvangrijk rapport en ik moet mij hier dus beperken tot het geven van de globale informatie, niet gedateerd en zonder dubbele of meermaals gerapporteerde gelijkaardige fenomenen. Zodoende wordt het mogelijk om een overzicht te geven van wat er zich allemaal afspeelde. Omdat niet iedereen voor dit onderwerp interesse heeft kunnen degenen die dit verder zouden willen uitdiepen wel inzage krijgen van dit omvangrijke rapport door mij ernaar te vragen.

Het rapport dat ik heb is slechts een deel, te zeggen vanaf 1936 tot heden. Ik geef de feiten chronologisch maar dan zonder gelijkaardige dubbels. Er dient hier eveneens bijvermeld te worden dat ik alleen gecontroleerde getuigenissen noteer. Ik vermeld na het verschijnsel of het fenomeen;


De in het vet gedrukte teksten zijn ontsluieringen en ontdekkingen die naar de ontsluiering van het probleem leiden.
Af en toe is ook een jaartal ingevoegd om een idee te hebben van de tijd.

De waarschijnlijke oorzaak

Het gaat duidelijk om twee lijken. Een is onthoofd en een ander, het lijk van de non was ingemetseld. Het lijkt mij hier te gaan om laat gebruik van een gruwelijke middeleeuwse methode die men als straf hanteerde wanneer een non en een andere geestelijke op elkaar verliefd worden. De straffen waren destijds wreed en soms werd de non levend ingemetseld, en de man opgehangen of onthoofd. Blijkbaar hangt de geest van de non uit wraakzucht vast aan het aardse. Daarbij zou het kunnen dat zij haar agressie op deze psychokinetische manier botviert.

Een andere hypothese, een niet spiritistische acht ik hier vrijwel uitgesloten omdat de voorspellingen uitkwamen en er inderdaad lijken gevonden werden die vermoord waren.

Een psychokinetische verklaring, een door de hysterie van de massa en geloof veroorzaakte verschijning laat geen lijken achter. Genoeg bekend is bijvoorbeeld de denkbeeldige geest Filip. Deze geest werd totaal experimenteel bedacht. Daarvoor werd zelfs een heel leven dat hij geleid zou hebben gefantaseerd. Met deze fantasie-entiteit produceerde men waarlijk spiritistische verschijnselen.
Deze wist men zelfs zo krachtig te maken dat er tot en met psychokinetische verschijnselen bijkwamen, zoals het verschuiven van de tafel. Het is mijns inziens nu wel even verkeerd daarom te gaan denken dat alle fenomenen daarmee verklaard zijn. Het is immers evengoed mogelijk dat een ware entiteit zich toch manifesteerde door het spelletje mee te spelen. Daardoor had hij jarenlang communicatie. Moest hij van zijn gefantaseerd levenspad afwijken dan zou men het experiment als mislukt beschouwen, dus de entiteit kan evengoed alles meegestudeerd hebben samen met de groep. Ik beschouw dit daarom geen bewijs dat spiritistische verschijnselen psychokinetisch kunnen zijn. Waarschijnlijk werken beide fenomenen gewoon samen, waarmee het energieverlies van het medium kan verklaard worden.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt