Gepubliceerd op zondag 14 januari 2018 om 20:39 door Denis

Geesten verwijderen uit een woning

terug

Spookt het? Help, een geest in huis

Geesten verwijderen uit een woning? Huis zuiveren?

Wie zijn de mensen die beweren dat er een geest in de woning is?

Waar men vreemde zaken ervaart is men meestal doodnuchter en verklaart men dit eerst zelf door natuurlijke oorzaken zoals wind, temperatuur, gebreken aan het gebouw ea. Als dat ondanks enkele maatregelen en geruststellingen toch blijft voortduren begint men moeizaam te geloven dat men er misschien toch niet alleen is. Men let dan indringender op de gebeurtenissen en op de feiten. Men worstelt eerst met de vraag die hen confronteert: bestaan geesten?

Gebeurtenissen die op een geest kunnen wijzen.

Vaak zijn het geluiden zoals voetstappen, beweging van schaduwen, een schim of schaduwfiguur die iemand bij het bed zag staan, het angstig reageren van huisdieren, openstaande deuren, opengedraaide  waterkranen, elektrische storingen, vreemde onwaarschijnlijke dingen zoals een elektrisch uurwerk dat achteruit loopt, licht of toestellen die  aangaan, killige hoeken of ruimtes die niet te verwarmen zijn, een wc die vanzelf gaat doorspoelen en meer, die op een aanwezigheid van een geest zouden kunnen wijzen. Meestal is het een combinatie van dergelijke vreemde gebeurtenissen die uiteindelijk het gesprek opent onder elkaar zonder dat men elkaar bang wil maken.

Men gaat pas echt aan een geest denken als iets hen heeft verzekerd dat er duidelijk een onzichtbare huisgenoot is. Men vraagt naar de vroegere bewoners en soms blijken er meerdere korte tijd te hebben verbleven die allemaal weer snel verhuisd zijn. Het is meestal slechts na enkele maanden observatie dat men begint uit te kijken naar iemand om het huis te zuiveren. Vaak komt er eerst wel iemand kijken uit de kennissenkring. Pas als dit allemaal zoekt men hulp bij meer professionelere en ernstigere hulpverleners.

Het kan echter ook dat het er subtiel spookt en de geest maar sporadisch eens zichzelf verraad. Ook is er vaak wel iemand die erg vaak zwaar  vermoeid is. Ook kan er in sommige gevallen een abnormaal hoog energieverbruik zijn in de woning. Uit hevige vermoeidheid, migraine of energieverbruik alleen kan je echter niet besluiten dat het spookt maar als er nog iemand in je woning rondhangt die je niet ziet, zijn dit vaak waargenomen feiten. Het zijn verschijnselen die meestal op slag verdwijnen nadat het opgelost is.

Wat te doen, hoe zuivert men de woning van geesten?

Als men uiteindelijk internet verkent zoekt men eerst zelf hoe men die geest moet verdrijven. Talloze onervaren tips spreken van zuivering van de woning maar dat levert nooit resultaat op. Witte salie, heilig wijwater,  palmtakjes, kruistekens, zout, wierook of edelstenen ook priesters met exorcisme of rituelen waarbij voorgelezen wordt uit psalmen, halen niets uit. Het zijn er die die weinig ervaring hebben die dit blijven aanhalen als remedie. Er is immers ook ervaring nodig om de weten wat al dan niet werkt.

Men zoekt soms een medium om de geest te beschrijven en te verdrijven of als het kan, de geest naar het licht te leiden. Ook stuit men op de zoektocht naar iemand die het kan oplossen vaak op beginnende  ghosthunters die heel graag onderzoek willen komen doen. Vaak hebben ze geen resultaten om het op te lossen, als ze het al proberen. Vele ghosthuntergroepjes zijn de laatste jaren uit het niets opgerezen en hebben nauwelijks kennis van uitgebreidere paranormale fenomenen zoals uittredingen, helderziendheid, geesten, leven na de dood, bijna doodervaringen, sterfbedvisioenen en andere, die alle iets met de toestanden van geesten te maken kunnen hebben. Ook kennen ze geen ernstige studies van echte onderzoekers. Men zag eigenlijk  wel vele ghosthunter series die hen aangespoord hebben. Je ziet ze soms ook ouija proberen maar zonder noemenswaardige successen en zonder ervaring. Zo is de ZOZO ouijademon totaal geen geest of contact maar is een totaal verklaarbaar natuurlijk fenomeen. De meeste onderzoekers waren voordien nooit lid een gevorderde paranormale vereniging wat zou kunnen duiden op ernstige persoonlijke interesse in paranormale fenomenen. Er zijn nochtans zeer betrouwbare wetenschappelijke organisaties zoals bv de SPR (society for psychical research). In deze zeer ernstige wetenschappelijke studies vindt men echter zeer waardevolle informatie omtrent de toestand van geesten, hun gedrag, wat ze kunnen, waarom ze vast zitten, hoe ze leven en hun psychologische situatie. De meeste informatie is hierbij voortkomend uit gecontroleerde proeven of statistiek, uit wetenschappelijk objectief onderzoek of  op feiten nagetrokken spiritistische seances. Er bestaan uitstekende beschreven studies die na meer dan 50 jaar nog steeds niet verbeterd kunnen worden en kennis bevatten van een kwaliteit die nu zoek is. Je vind er ook onderzoekingen van methodes om woningen opnieuw vrij van geesten of spoken te krijgen. Zo tonen vele onderzoekingen perfect aan wat helpt of niet helpt. Andere gevallen zijn zo lang bestudeerd dat de situatie zich uiteindelijk vanzelf oploste en soms leerde men waarom dit gebeurde. Heeft men iets heeft ondernomen dat de geest zou moeten verwijderd hebben, is het nadien best om voor alle zekerheid nog maanden daarna af te wachten eer men zeker is dat het ook geslaagd is. Een geest kan zich na een ritueel immers wel even stilhouden, zodat de indruk ontstond dat het spoken achter de rug is. Dit schept heel vaak een valse illusie dat het opgelost was terwijl dit maar heel zelden werkelijk het geval is bij vermelde methodes. Sommigen denken dan dat het terugkeert maar eigenlijk is het nooit weg geweest. Anderen beweren dan dat er meerderen waren.

Waar een woning moet bevrijd worden van entiteiten, (geesten, spoken, demonen, djinn, schaduwpersonen, bezetenheid, auralifters en andere soorten of benamingen, is het beter naar iemand te zoeken  die ook geesten begrijpt en weet wat in hen omgaat of wat hen vasthoudt. Dit kan doordat men er al vaak zelf mee gecommuniceerd heeft en bijvoorbeeld via spiritisme van hen zelf vernomen heeft hoe het is en wat hun dwars zit. Men weet dan hoe er kan mee gepraat worden zonder dat deze geest verstek laat of kwaad wordt. Iemand die ook al meerdere successen boekte bij het verwijderen van geesten heeft ervaring. Een handleiding om geesten te begeleiden zoals “Hoe verdrijf ik een geest in een woning” geef ik hier dus niet omdat wie iets van geesten begrijpt dat eigenlijk zelf zou moeten weten vanuit begrip van de feiten. Anders blijft men er beter af.
Zelf heb ik zeker 40 jaar spiritistisch gecommuniceerd met geesten op een veilige manier. Gelukkig had ik er geen ongelukjes mee maar ik heb wel groepjes gekend die er wel nadien ernstig mee opgezadeld zaten of waarvan iemand daarna stemmen begon te horen. Let dus op en denk wel na eer je dit zelf gaat proberen, want voor je het weet ben je er mee opgezadeld. Als je alleen nadoet wat ze in series soms tonen met ouija zal je trouwens geen succes hebben om een woning te bevrijden van die geest. Er is wat ervaring nodig eer daar zinnige en correcte informatie uit te halen is. Zo werkt het bv. niet als de letters maar zeer stuntelig en heel moeizaam worden aangewezen. Dan is er gewoon geen contact.

Wat zijn de oorzaken dat die geest vast zit op het fysiek niveau van de levenden? Het is heel belangrijk om deze dingen algemeen te begrijpen en na te gaan waarom de geest persoonlijk wordt vastgehouden. Dit kan via kennis, communicatie, helderziendheid, intuïtie maar ook door navraag en opzoeking. Als er bv een geest aardgebonden is gebleven omdat deze bijvoorbeeld de gehandicapte zoon of dochter niet kan lossen die onmogelijk voor zichzelf kan zorgen, dan zal die niet overgaan omdat die nog gebonden is. Het is belangrijk deze geest dan te proberen helpen op het vlak van zijn probleem.

Via EVP mag je gerust met geesten communiceren. Dit is een redelijk betrouwbare methode. Dit zijn stemopnames van geesten waarbij ze kunnen antwoorden op je vragen. Houd er rekening mee dat ze slechts een beperkte energie hebben en hun energie snel afneemt. Zelf neem ik altijd op bij vragen en in een absolute stille omgeving met uitsluiting van geluiden uit de omgeving. Anderen verkiezen de methode met ghostbox (radio’s). Als je niet ervaren bent met EVP zal je de stemmen mogelijk niet vinden of het moet al een heel sterke heldere zijn. Het werken met software om de opname te versterken zonder de ruis te versterken is tegenwoordig standaard en vraagt enige ervaring om dit goed te kunnen doen zonder vervormingen, anders krijg je een vormeloze metaalklank waarvan men zou kunnen denken dat het stemmen zijn.

Zoals ik al zei zijn er heden veel onderzoekers opgerezen na de vele series daarover op internet of tv te hebben gezien. Eigenlijk kennen die makers van die series er zelf slechts heel weinig van en lossen ze nooit iets op. Het zijn immers commerciële programmamakers die hun uitzendingen moeten verkopen. Het zijn bijna nooit parapsychologen of ervaringsdeskundigen. Het zijn vooral techniekers met veel gadgets. Sommige tools zijn echter wel zeer bruikbaar. De best bruikbare zijn bepaalde types van EMF meter, een geluidsrecorder en rempod’s. Flircamera’s waren vooral in aanvang van die series heel populair maar hebben slechts uiterst zelden tot een resultaat geleid terwijl het peperdure toestellen zijn.

Heel soms is er resultaat te zien via foto maar het is niet zo dat dit altijd op een geest wijst. Ook hier is enige ervaring aangewezen eer men hierover uitspraken doet want veel “orbs” zijn gewoon stofdeeltjes. Ook bewegingsonscherpte kan hele spookachtige beelden veroorzaken. Lichtinval in de lens ook. En koude in een vochtige omgeving kan mistachtige verschijnselen geven. Enige kennis van fotografie is daarbij dus wel aangeraden.

Wat heeft dan wel zin?

Iemand met kennis en jarenlange ervaring. Niet van geesten te zoeken in leegstaande panden of begraafplaatsen, maar bij mensen thuis die een oplossing wilden en waar men daar na maandenlange navraag succesvol in was geslaagd. Alleen met echte zelf verworven ervaring en kennis daaruit,  leer je immers ook de woning vrijmaken van aanwezige geesten en weet je nadien of het ook echt gelukt is. Waar het toch niet lukte kon je teruggaan en leren waarom ze niet weg zijn en je gaat andere methodes gebruiken tot je gevonden hebt waarom het niet gelukt was.
Ikzelf heb hier minimaal 30 jaar ervaring mee. Ik houd de meeste gevallen ook digitaal bij en volgde ze op. Zo heb ik er honderden in mijn archief zitten gesorteerd per aanvrager. Ik geef toe dat het vele jaren heeft geduurd eer ik zelf deze kwesties kon oplossen. Nu slaag ik daar heel goed in, vaak na vruchteloze pogingen van anderen.

Ik weet uit ervaring dat, als men  me contacteert omdat men denkt dat er een geest in huis is, men zelf al meerdere keren alle mogelijke natuurlijke oorzaken voor de waargenomen fenomenen heeft gecontroleerd. Vaak blijkt men na lang zoeken ineens te geloven dat het hier toch om een geest gaat, ook al gelooft men er eigenlijk normaal niet in. Het overgrote aantal spookkwesties uit bewoonde woningen blijken ook daarom dus werkelijke  geestverschijnselen. Er was dus effectief een geest in de woning. Alle gevallen hebben uiterlijke gebeurtenissen getoond die redelijk overtuigend waren, zoals bv een deur die steeds opent ea.  Dit is zo eer men iemand laat komen voor een oplossing (vooral als daar kosten bij zijn).

Als op een of andere manier kan achterhaald worden wie de geest is en waarom die is blijven hangen of in de woning schuilt, is dat zeer nuttig want dan kan je ook iets proberen doen aan het probleem van de geest. Zolang een geest echter echt niet wil gaan, mag je immers doen wat je wil, deze zal dan ook niet weggaan. Enige helderziendheid en intuïtie kan hierbij helpen.

Heb je zelf problemen met een geest dan kan je gratis info krijgen of het laten oplossen tegen kilometervergoeding via http://www.aura-oasis.be/website/contact-hulp/ Je kan ook zelf informatie zoeken in de 400 artikels op de site. Na meer dan 20 jaar website heb ik nog niets moeten wijzigen van de online informatie omdat die niet geheel correct zou geweest zijn is. De site heeft heel lang nr 1 gestaan volgens Nedstad (online vergelijken per thema en telling) betreft informatie en is heel vaak gekopieerd door anderen wat natuurlijk inbreuk was op de copyrights.

Bij bijna alle zaken van de laatste 15 jaar is de kwestie effectief opgelost geraakt. Ik vraag alleen terugbetaling voor verplaatsing en onkosten. Afhankelijk van de af te leggen afstand is dat dus goedkoop. Voor het onderzoek en het werk daarna (analyse, verslag, archivering) zelf vraag ik niets.

In bijna alle gevallen van contactopname is het wel degelijk duidelijk dat er werkelijk een paranormale oorzaak is en dat is men niet zomaar meteen is gaan geloven. Meestal zijn er dan ook bewijskrachtig overtuigende ervaringen geweest. Wie twijfelt aan het bestaan van geesten heeft nooit ernstige ervaringen ermee gehad.

Aura-oasis verleent oa. hulp bij geesten in huis of rond een persoon als de spookwoning in of in de omgeving bevindt van Oost-Vlaanderen België. Ik kom bijna altijd alleen omdat niemand een groep graag in alle plaatsen en hoeken ziet van zijn woning, en in een woning ook nogal wat privacy speelt. Je kan geheel vrijblijvend contact opnemen, zowel voor onderzoek en geesten verwijderen of gewoon paranormaal advies http://www.aura-oasis.be/website/contact-hulp/ 

Andere gevallen

Ik heb al meer dan eens meegemaakt dat het zwaar spookte in een woning die nog niet zo heel oud is, bv. 30 jaar. Daarom hoeft daar niemand vermoord te zijn. Er zijn ook andere redenen waarom een geest zijn intrek kan nemen. Dit komt echter bij jonge woningen niet zo vaak voor maar het bestaat wel. Het merendeel zijn wel oude woningen met een geschiedenis. Er hoeft dus niet altijd iets in de woning gebeurt te zijn maar in het overgrote deel van de gevallen is dat wel zo geweest.
Soms volgt een geest iemand als die verhuist ondanks men verhuisde om er van bevrijd te zijn. Ook kan een geest rond iemand hangen ipv. in de woning. In dat geval heeft die niets met de woning te maken en het hoeft zelfs niet eens iemand te zijn die je gekend hebt. Je kan ook een geest ergens hebben opgedaan, vooral als je geestelijk gevoelig bent.
Als er iemand op een normale manier overleden is in de woning, gaat niet spoken. Het spookt dus niet omdat een oudje er in bed gestorven is door ouderdom of ziekte. Die is hier niet meer aanwezig en zeker niet als spook. Een zeldzame uitzondering zou kunnen maar komt bijna nooit voor.

Voorbeelden

Ik typte twee van de vele honderden spookgevallen die ik verkend heb uit op http://www.aura-oasis.be/website/spokend-huurpand en  http://www.aura-oasis.be/website/poltergeistactiviteiten-in-gent/ 

Ik sta gekend als eerlijk, met veel kennis en logica, en word vaak van mond tot mond doorgegeven van mensen waar ik geweest ben.

Contact of hulp

facebook


Trefwoorden
Geesten naar het licht helpen
Hulp voor geesten in huis
Wat te doen bij geest in huis
Wat te doen als het spookt in huis
Geest verhuist mee
Schaduwpersoon verwijderen
Oplossing gezocht voor geesten in huis
Hoe geesten verwijderen
Gratis hulp voor geesten
Paranormaal onderzoek
Geesten verwijderen België
Hulp voor geest in huis
Help het spookt
Wat te doen als het spookt
Paranormale hulp
Hulp gezocht voor geesten
Schaduwman schaduwpersoon weg doen
Poltergeist
Klopgeest
Demon verdrijven
Geesten wegsturen
Geesten naar het licht leiden
Geesten verwijderen
Medium gezocht voor hulp
Geesten zien
Geesten verdrijven
Spoken verdrijven
Spook verjagen
Geest verdrijven
Paranormale groep
Paranormale organisatie
Ghosthunter
Spokenjager
Paranormaal medium geesten
Paranormaal onderzoek geesten
Onderzoekers geesten
Paranormale onderzoeker geesten
Gratis paranormaal onderzoek
Opsporen van geesten
Hulp gezocht voor geest
Kind ziet geest
Kind praat met ingebeeld vriendje
Communicatie met geesten
Handleiding voor het verwijderen van geesten Handleiding om geesten naar het licht te begeleiden.