Gepubliceerd op zaterdag 15 februari 2020 om 20:39 door Denis

Geesten verwijderen uit een woning

terug

Spookt het? Een geest in huis
Geesten verwijderen uit een woning? Huis zuiveren?

Dringend hulp nodig voor geest/spook in huis of andere? https://www.aura-oasis.be/website/contact-hulp/

Waar men vreemde zaken ervaart redeneert men eerst meestal doodnuchter en zoekt men bijna altijd eerst zelf naar een verklaring door natuurlijke oorzaken zoals wind, temperatuur, gebreken aan het gebouw ea. Pas als dat ongeloof sterk overtroffen wordt door een overtuigende ervaring gaat men geloven dat er een geest aanwezig is in de woning. Vanaf dan let dan indringender op de gebeurtenissen. Men worstelt eerst met de vraag die hen confronteert: bestaan geesten?

Gebeurtenissen die op een geest kunnen wijzen.

Vaak zijn het aanwijzingen zoals voetstappen, beweging van schaduwen, een schaduwfiguur die iemand bij het bed zag staan, het angstig reageren van huisdieren, openstaande deuren, open gedraaide  waterkranen, elektrische storingen, licht of toestellen die  aangaan en dergelijke, die op een aanwezigheid van een geest wijzen. Meestal is het een combinatie van meerdere onverklaarbare gebeurtenissen die uiteindelijk het gesprek opent onder elkaar zonder dat men elkaar bang wil maken.

Men gaat pas echt aan een geest denken als iets hen heeft verzekerd dat er duidelijk een onzichtbare huisgenoot is. Men vraagt naar de vroegere bewoners en soms blijken er meerdere korte tijd te hebben verbleven die allemaal weer snel verhuisd zijn. Het is meestal slechts na enkele maanden observatie dat men begint uit te kijken naar iemand om daar iets aan te doen of zoals men het vaak noemt, het huis te zuiveren. Vaak komt er eerst wel iemand kijken uit de kennissenkring. Pas als dit allemaal mislukt zoekt men hulp bij meer professionelere en ernstigere hulpverleners.

Het is echter ook mogelijk dat het er subtiel spookt en de geest zich maar sporadisch eens verraadt. Ook is er vaak wel iemand van de bewoners die erg vaak zwaar  vermoeid is. Ook kan er in sommige gevallen een abnormaal hoog energieverbruik zijn in de woning. Uit hevige vermoeidheid, migraine of energieverbruik alleen kan je echter niet besluiten dat het spookt maar zijn dit vaak waargenomen feiten die daar een gevolg kunnen van zijn. Het zijn verschijnselen die meestal op slag verdwijnen nadat het opgelost is.

Wat te doen, hoe zuivert men de woning van geesten?

Vaak zoekt men eerst zelf hoe men die geest moet verdrijven. Talloze onervaren tips spreken van zuivering van de woning maar dat levert nooit resultaat op. Witte salie, heilig gewijd water,  palmtakjes, kruistekens, zout, wierook of priesters met exorcisme halen niets uit. Het zijn er die die weinig ervaring hebben die salie blijven aanhalen als remedie. Er is immers ook ervaring nodig om de weten wat al dan niet werkt.

Tips

Men stuit men op de zoektocht naar iemand die het kan oplossen vaak op beginnende  ghosthunters die heel graag onderzoek willen komen doen. Vaak hebben ze geen resultaten om het op te lossen, als ze het al proberen. Vele ghosthuntergroepjes zijn de laatste jaren uit het niets opgerezen en hebben nauwelijks kennis van uitgebreidere paranormale fenomenen zoals uittredingen, helderziendheid, geesten, leven na de dood, bijna doodervaringen, sterfbedvisioenen en andere, die alle iets met de toestanden van geesten te maken kunnen hebben. Ook kennen ze geen ernstige studies van echte onderzoekers. Men doet dan vaak onjuiste verklaringen. Een voorbeeld is de ZOZO demon die via ouija zou zijn opgedaan. Deze ZOZO ouijademon is echter totaal geen geest of contact maar is een totaal verklaarbaar natuurlijk fenomeen dat vaak voorkomt bij ouija.

Bij vele jonge onderzoekers is de kennis opgedaan van tv of youtube. Er zijn echter zeer betrouwbare wetenschappelijke organisaties zoals bv de SPR (society for psychical research). In deze zeer ernstige wetenschappelijke studies vindt men echter zeer waardevolle informatie omtrent de toestand van geesten, hun gedrag, wat ze kunnen, waarom ze vast zitten, hoe ze leven en hun psychologische situatie. De meeste informatie is het resultaat van heel veel gecontroleerde proeven, uit wetenschappelijk objectief onderzoek of  op waarheid en feiten nagetrokken spiritistische seances. Er bestaan uitstekende beschreven studies die na meer dan 50 jaar nog steeds niet verbeterd kunnen worden en kennis bevatten van een kwaliteit die nu zoek is. Je vind er ook onderzoekingen van methodes om woningen opnieuw vrij van geesten of spoken te krijgen. Zo tonen vele onderzoekingen perfect aan wat helpt of niet helpt. In tv series zie je meestal persoonlijke verklaringen van de commerciële makers van deze serie.

Een geest kan zich na een salie ritueel soms wel even stilhouden, zodat de indruk ontstond dat het spoken achter de rug is terwijl dit in werkelijkheid zelden het geval is. Dit schept heel vaak een valse illusie dat het opgelost is. Sommigen denken dan dat het terugkeert maar eigenlijk is het nooit weg geweest. Anderen beweren dan dat er meerderen zijn.

Waar een woning moet bevrijd worden van entiteiten, (geesten, spoken, demonen, djinn, schaduwpersonen, bezetenheid, auralifters en andere) is het beter naar iemand te vragen  die ook geesten begrijpt en weet wat in hen omgaat of wat hen vasthoudt. Dit kan doordat men er al vaak zelf mee gecommuniceerd heeft en van hen zelf vernomen heeft wat hun probleem was. Men weet dan hoe er kan mee gepraat worden zonder dat deze geest verstek laat of kwaad wordt. Een geest kan immers ook met iemand meegaan naar huis. Wie al meermaals succes boekte bij het verwijderen van geesten heeft vaak een jarenlange ervaring achter de rug eer het ook slaagde. Een precieze handleiding om geesten te begeleiden kan ik niet geven omdat deze geval van geval kunnen verschillen. Zie wel de tips die ik hierboven gaf en je op weg kunnen zetten. Men zou eigenlijk zelf zou moeten weten door ervaringen hoe men dit wel kan oplossen. Anders blijft men er beter af.
Ik heb zelf al zeker 40 jaar spiritistisch gecommuniceerd met geesten op een geslaagde en veilige manier. Gelukkig had ik er zelf geen ongelukjes mee maar ik heb wel groepjes gekend die er wel nadien zelf mee opgezadeld zaten of waarvan iemand daarna stemmen begon te horen. Let dus op en denk wel na eer je dit zelf gaat proberen. Als je alleen nadoet wat ze in series soms tonen zal je trouwens geen succes hebben om een woning te bevrijden van die geest. 

Wat zijn de oorzaken dat die geest vast zit op het fysiek niveau van de levenden? Het is heel belangrijk om na te gaan waarom de geest persoonlijk wordt vastgehouden. Dit kan via kennis, communicatie, helderziendheid, intuïtie maar ook door navraag en opzoeking. Als er bv een geest aardgebonden is gebleven omdat deze bijvoorbeeld de gehandicapte zoon of dochter niet kan lossen die onmogelijk voor zichzelf kan zorgen, dan zal die niet overgaan omdat die bezorgd is en niet kan lossen. Het is belangrijk deze geest dan te proberen helpen op het vlak van zijn probleem.

Via EVP mag je gerust met geesten communiceren. Dit is een redelijk betrouwbare en veilige methode. Dit zijn stemopnames van geesten waarbij ze kunnen antwoorden op je vragen. Houd er rekening mee dat ze slechts een beperkte energie hebben en hun energie snel afneemt. Zelf neem ik altijd op bij vragen en in een absolute stille omgeving met uitsluiting van geluiden uit de omgeving. Anderen verkiezen de methode met ghostbox (radiomethode). Als je niet ervaren bent met EVP zal je de stemmen mogelijk niet vinden of het moet al een heel sterke heldere zijn. Het werken met software om de opname te versterken zonder de ruis te versterken is tegenwoordig standaard en vraagt enige ervaring om dit goed te kunnen zonder vervormingen, anders krijg je een vormeloze metaalklank waarvan men zou kunnen denken dat het stemmen zijn.

De laatste 10-tallen jaren zijn onder invloed van de ghost huntende tv series ineens veel gloednieuwe onervaren onderzoekers opgerezen. Eigenlijk kennen die makers van die series er zelf slechts heel weinig van en lossen ze nooit iets op. Het zijn immers commerciële programmamakers die hun uitzendingen willen verkopen. Het zijn vooral techniekers met veel gadgets. Sommige tools zijn echter wel bruikbaar of vrij onmisbaar. De beste zijn bepaalde types van EMF meter, een geluidsrecorder en rempod’s.

Heel soms is er resultaat te zien via foto maar het is niet zo dat dit altijd op een geest wijst. Ook hier is enige ervaring aangewezen eer men hierover uitspraken doet want veel “orbs” zijn gewoon stofdeeltjes. Ook bewegingsonscherpte kan hele spookachtige beelden veroorzaken. Lichtinval in de lens ook. En koude in een vochtige omgeving kan mistachtige verschijnselen geven. Enige geavanceerde kennis of ervaring van fotografie is daarbij dus wel broodnodig om op de bevindingen te kunnen vertrouwen.

Wat heeft dan wel zin?

Iemand met kennis en jarenlange ervaring. Niet van geesten te zoeken in leegstaande panden of begraafplaatsen maar bij mensen thuis die een oplossing wilden en waar men succesvol in geslaagd is. Alleen met echte zelf verworven ervaring en kennis,  leer je immers ook de woning vrijmaken van aanwezige geesten en weet je nadien of het ook echt gelukt is. Doordat ik van in mijn adolescentie verwoed geïnteresseerd was in paranormale fenomenen, in verschillende verenigingen was en uiteindelijk zelf voorzitter ben geweest van deze vereniging heb ik gelijk ook meerdere tientallen jaren ervaring opgedaan door mensen die me een oplossing vroegen. Ik houd de meeste gevallen ook digitaal bij en volgde op of het ook effectief opgelost was. Zo heb ik honderden afzonderlijke spookgevallen in mijn archief zitten per plaats en aanvrager. Ik geef toe dat het vele jaren heeft geduurd eer ik zelf deze kwesties kon oplossen. Nu slaag ik daar heel goed in omdat ik een methode heb gevonden die duidelijk werkt. Ik kan het meestal oplossen en als je iemand zoekt klik dan op https://www.aura-oasis.be/website/contact-hulp/

Het overgrote aantal spookkwesties uit bewoonde woningen blijken werkelijke  geestverschijnselen te zijn. Er was dus effectief een geest in de woning. Alle gevallen hebben meerdere uiterlijke gebeurtenissen getoond die redelijk overtuigend waren, zoals bv een deur die steeds opent ea.  Dit is zo eer men iemand laat komen voor een oplossing (vooral als daar onkosten bij zijn).

Als op een of andere manier kan achterhaald worden wie de geest is en waarom die is blijven hangen of in de woning schuilt, is dat zeer nuttig want dan kan je misschien al iets proberen doen aan het probleem van de geest. Zolang een geest echter echt niet wil gaan, mag je immers doen wat je wil, deze zal dan ook niet weggaan. Enige helderziendheid en intuïtie kan hierbij helpen.

Snelle betrouwbare oplossing nodig? 

Heb je zelf problemen met een geest dan kan dit opgelost worden. Op http://www.aura-oasis.be/website/contact-hulp/ kan je me contacteren en hierover informeren. Je kan ook verder zelf informatie zoeken in de 400 artikels die vanaf 1994 op www.aura-oasis.be staan. Na meer dan 20 jaar website heb ik nog niets moeten wijzigen van de online informatie omdat die niet geheel correct zou geweest zijn is. De site heeft heel lang nr 1 gestaan volgens Nedstad (online vergelijken van populariteit van de website per thema met telling)

Ik vraag alleen terugbetaling voor verplaatsing en onkosten. Afhankelijk van de af te leggen afstand is dat dus goedkoop. Het onderzoek en het werk daarna is gratis (analyse, verslag, archivering)

Aura-oasis verleent onder meer hulp bij geesten in huis of rond een persoon als de spookwoning in of in de ruime omgeving bevindt van Oost-Vlaanderen België. Je kan geheel vrijblijvend contact opnemen, zowel voor onderzoek en geesten verwijderen of gewoon gratis paranormaal advies als je dit via http://www.aura-oasis.be/website/contact-hulp/  doet. Je privacy is gewaarborgd waarbij ik bedoel dat velen niet graag hebben dat iedereen hun probleem kent of sceptisch kan spotten. Ook worden geen video’s, namen of plaatsen ergens getoond of beschreven.

Andere gevallen

Ik heb al meer dan eens meegemaakt dat het zwaar spookte in een woning die nog niet zo heel oud is, bv. 30 jaar. Daarom hoeft daar niemand vermoord te zijn. Er zijn ook andere redenen waarom een geest zijn intrek kan nemen. Dit komt echter bij jonge woningen niet zo vaak voor maar het bestaat wel. Het merendeel zijn wel oude woningen met een geschiedenis. Er hoeft dus niet altijd iets in de woning gebeurd te zijn maar in het overgrote deel van de gevallen is dat wel zo geweest.
Soms volgt een geest iemand als die verhuist ondanks men verhuisde om er van bevrijd te zijn. Ook kan een geest rond iemand hangen ipv. in de woning. In dat geval heeft die niets met de woning te maken en het hoeft zelfs niet eens iemand te zijn die je gekend hebt. Je kan immers ook zelf een geest opdoen, vooral als je geestelijk gevoelig bent of geestelijke problemen hebt.
Als er iemand op een normale manier overleden is in de woning, gaat niet spoken. Het spookt dus niet omdat een oudje er in bed gestorven is door ouderdom of ziekte. Die is hier niet meer aanwezig en zeker niet als spook. Een zeldzame uitzondering zou kunnen maar komt bijna nooit voor.

Voorbeelden

Ik typte twee voorbeelden van de vele honderden spookgevallen die ik verkend heb uit. Deze zijn te vinden op

http://www.aura-oasis.be/website/spokend-huurpand

en  http://www.aura-oasis.be/website/poltergeistactiviteiten-in-gent/ 

We staan bekend met veel kennis en logica, en word vaak van mond tot mond doorgegeven van mensen waar ik geweest ben. Aura-Oasis was ook lang een publieke vereniging met heel wat leden en goed gevulde zaallezingen of activiteiten.

Contact of hulp

facebook

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trefwoorden
Geesten naar het licht helpen
Hulp voor geesten in huis
Wat te doen bij geest in huis
Wat te doen als het spookt in huis
Geest verhuist mee
Schaduwpersoon verwijderen
Oplossing gezocht voor geesten in huis
Hoe geesten verwijderen
Gratis hulp voor geesten
Paranormaal onderzoek
Geesten verwijderen België
Hulp voor geest in huis
Help het spookt
Wat te doen als het spookt
Paranormale hulp
Hulp gezocht voor geesten
Schaduwman schaduwpersoon weg doen
Poltergeist
Klopgeest
Demon verdrijven
Geesten wegsturen
Geesten naar het licht leiden
Geesten verwijderen
Medium gezocht voor hulp
Geesten zien
Geesten verdrijven
Spoken verdrijven
Spook verjagen
Geest verdrijven
Paranormale groep
Paranormale organisatie
Ghosthunter
Spokenjager
Paranormaal medium geesten
Paranormaal onderzoek geesten
Onderzoekers geesten
Paranormale onderzoeker geesten
Gratis paranormaal onderzoek
Opsporen van geesten
Hulp gezocht voor geest
Kind ziet geest
Kind praat met ingebeeld vriendje
Communicatie met geesten
Handleiding voor het verwijderen van geesten Handleiding om geesten naar het licht te begeleiden.