Gepubliceerd op vrijdag 10 februari 2017 om 19:13 door Denis

Beroemde toekomstvoorspellingen

terug

Aura Oasis Logo

Beroemde voorspellingen

Al zolang er zieners zijn, bestaan er voorspellingen. Beroemde voorspellingen treden meestal niet op na een helderziende te hebben geraadpleegd over een bepaald vraagstuk. Deze voorspellingen zijn meestal geforceerd en geconcentreerd op één onderwerp. Meestal zijn die voorspellingen ook afhankelijk van keuzes die iemand omtrent een bepaald onderwerp kan maken en dus eigenlijk onvoorspelbaar zijn. Bijvoorbeeld als iemand wil weten of hij een relatie gaat krijgen met een bepaalde vrouw. Hierin spelen keuzes van beide partijen een rol en bovendien kan de voorspelling zelf het lot wijzigen. In dit geval kan een goede helderziende alleen de meest voor de handliggende toekomst voorspellen. We gaan het in dit artikel voornamelijk hebben over de meer betrouwbare, spontane helderziende, “meestal plots visionaire” voorspellingen. Van deze categorie, welke voorspellingen doorgaans zonder aanwijsbare reden, spontaan lijken op te komen, is het grootste aantal met een hoge nauwkeurigheidsgraad juist. We nemen er deze dan nog uit, die op voorhand geregistreerd zijn en dat zijn er meer dan je denkt. Je zou er gemakkelijk een boek kunnen mee vullen. Enkele voorbeelden dus.

Leonie Van Den Dyck

lvdiijckDe zieneres van Onkerzele, zoals ze genoemd werd, voorspelde binnen 3 maanden, twee rampen voor de koninklijke familie. De voorspellingen waren goed te controleren, omdat zij een biograaf had die haar visioenen nauwkeurig in een dagboek bijhield. Daardoor waren haar voorspellingen op voorhand opgetekend en dus ook gemakkelijk op onverdraaide nauwkeurigheid te controleren. Ook Prof. Tenhaeff was daar meer dan eens getuige van.
Een van die voorspellingen betrof het verongelukken van koning Albert, wat volgens Leonie een moord was. Hieronder volgt het opgetekend visioen:
Het ongeluk van Koning Albert

Het officieel verslag van de gebeurtenissen luidde als volgt: Op 17 februari kort na het middaguur, reed koning Albert I in een kleine wagen die hij zelf bestuurde in de richting van Marche-les-Dames, vergezeld van een lakei. Omstreeks twee uur was hij ter plekke. Hij trok zijn bergschoenen aan, nam touw en haak, en liep op de rots af. De lakei volgde hem een tijdlang, maar alvorens aan de eigenlijke klim te beginnen stuurde de koning hem terug om op de auto te passen. Het was toen drie uur. Vermoedelijk is het ongeval kort nadien gebeurd, toen een rotspunt het onder de voet van de vorst begaf. Albert viel achterover met het hoofd op een puntige steen.

Vanaf de plaats waar hij op de koning wachtte, kon de lakei niet zien wat er gebeurde maar toen hij lang genoeg tevergeefs gewacht had, ging hij op zoek, hierbij geholpen door enkele mensen uit de buurt. Hij verwittigde ook het paleis en van daaruit vertrok een hulpploeg bestaande uit dokter Nolf, lijfarts van de koning, graaf Xavier de Grünne, grootmeester van het Huis van de koningin, en kapitein baron Jacques de Dixmude, een vleugeladjudant van de koning. De hele avond en een deel van de nacht zocht men met behulp van toortsen de bergflank af, tot baron Jacques de Dixmude om 2.02 uur het verminkte lijk van de vorst vond.

De dood van Koningin Astrid

Niet alleen Leonie van Dyck voorzag dit:

In het boek van Prof Tenhaeff “De voorschouw” vind je dat meer mensen een voorschouw hadden van dit ongeval. Ik citeer:

In de tweede voorspellende droom ging het om een vrouw die bij het Belgisch vorstenpaar op bezoek was.

Contoleerbaarheid

De meeste voorspellingen komen echter meestal na het gebeuren aan het licht. Dit komt omdat de voorspelling niet genoteerd werd, zodat er geen echt bewijsmateriaal voorhanden is voor het feit dat de voorspelling werkelijk gedaan werd, en ook voor het feit dat de voorspelling niet bijgeschaafd is na het gebeuren. Rond de eeuwwisseling bestond er echter een tijdschrift waar men visionaire voorspellingen kon melden. (“Berichten” uitgegeven door Godefoy, een Duits tijdschrift dat uitgegeven werd vanaf 1899)
Het tijdschrift tekende de volgende juiste voorspellingen op:

Gerard Croiset werd veelvuldig bestudeerd door de Prof. Parapsychologie Tenhaeff. Zijn voorspellingen waren meestal zo nauwkeurig, dat hij op zichzelf reeds een bewijs was voor het bestaan van helderziendheid in de toekomst. Hij was een beroemde helderziende die ook meermaals meehielp aan het oplossen van misdaden en verdwijninggevallen. Als kind was hij bijna zelf eens verdronken en vandaar was hij zeer gevoelig was voor visionaire voorspellingen of vermissingen, die met verdrinking te maken hadden. Het was dan ook te verwachten dat hij de grote overstroming van Nederland op 1 februari 1953 voorzag. Alleen interpreteerde hij de ramp verkeerd, omdat hij hem had laten misleiden door de genie-eenheden en de troepen die ingezet werden bij de redding en evacuatie. Hij leidde daaruit bijkomend een nieuwe wereldoorlog af.

Bijna ieder grote ramp werd op voorhand voorspeld. Wat te denken van de hedendaagse Jeanne Dixon, die voorspelde dat de Apolloraket bij zijn volgende vlucht volledig zou uitbranden en dat men na onderzoek van de capsule, waarin drie kosmonauten het leven verloren, een vergeten schroevendraaier tussen de bedrading zou vinden? De voorspelling kwam letterlijk uit en men vond inderdaad het stuk gereedschap tussen de bedrading van de capsule die uiteraard verondersteld wordt de oorzaak te zijn.

Bronnen:BRT, Prof Tenhaeff, Prof Bender, Uitgeverij Elsevier, Schellinck, Bormann.
Meer gelijkaardige stof vind je uiteraard in onze bibliotheek, klassering “Parapsychologie”

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt