Maat-schap-pij versus Samen-leving

Alternatieve onderwerpen zoals acupunctuur, hypnose, NLP, kruiden, healing, reiki, mindfulness en andere...
Ook andere onderwerpen die minder passen in bovenstaande topics maar wel iets met het alternatieve/mysterieuze/UFO te maken hebben kunnen hier terecht. Ook onderwerpen zoals astrologie en gelijkaardige.
Yossam
Moderator
Moderator
Berichten: 1142
Lid geworden op: 17 Jan 2009, 11:53
Locatie: Gent
Contact:

Maat-schap-pij versus Samen-leving

Berichtdoor Yossam » 20 Aug 2017, 17:32

Woorden worden onnadenkend gebruikt, misbruikt, veranderen van inhoud naargelang ze eeuwenlang ge-/mis-/bruikt zijn...denk ook aan bv "god" in deze context.
Tegenover het koel klinkende woord "maat-schap-pij" staat het warmer klinkende woord "samenleving".
In gesprekken, of discussies, zeg maar vooral in de politiek, heeft dit zeker impact.

De gebruikte taal heeft een invloed op hoe we tegenover mekaar en situaties staan - dat is mijn visie.

Taal is niet lukraak ontstaan, er zijn zware studies (en dikke vandaeles die om de zoveel tijd worden aangepast qua inhoud en spelling).

Het gaat over onze onderlinge communicatie, en daar gaan we veelal te licht over, de impact niet beseffende....

Wat verkies jij : een bestaan of leven in een maatschappij of toch liever in een samenleving ?
Yossam
Life kills//All the Sinners are Saints
Denis
Site Admin
Site Admin
Berichten: 1550
Lid geworden op: 01 Dec 2008, 14:11
Locatie: Merelbeke
Contact:

Re: Maat-schap-pij versus Samen-leving

Berichtdoor Denis » 20 Aug 2017, 19:54

Na mijn coma na de 2 hartoperaties had ik het net enorm moeilijk met taal. Ik kon en wou me niet meer uitdrukken, woorden schieten tekort, je kan iets nooit begrijpelijk uitleggen en woorden zijn maar benaderingen.
Dit gevoel was toen echt wel enorm, niet zomaar een vluchtige gedachte. Dit is tot op heden nog zo al is het wel iets verbeterd.

Woorden die hetzelfde betekenen worden soms vaker in bepaalde contexten gebruikt en krijgen daardoor soms een bijklank waarin ze onbewust verwijzen naar gelijkaardige situaties. Ook verschillen woorden psychologisch ook al zeg je hetzelfde. Bv. wil je me met rust laten versus scheer je weg. Laatste is agressiever. Toch betekent het in wezen hetzelfde. In wezen betekent het meestal iets zoals "je irriteert me, ik moet je niet" en zo wordt het vaak aangevoeld, onbewust. Het is dat onbewuste dat je een leuk of wrang gevoel geeft wanneer iemand iets zegt tegen je.

Maatschappij klinkt me meer beroepsmatig, economisch, ieder zijn eigen rol. Samenleving klinkt meer vrije tijds achtig en symboliseert meer "gelijkheid" maar dat kan natuurlijk niet. Een agressieve inbreker kan je niet gelijk stellen met een vrijwillige hulpverlener.
Hoe meer we de stof onderzoeken, hoe meer ze verdwijnt onder onze ogen.

http://www.aura-oasis.be
http://www.facebook.com/groups/auraoasis
Yossam
Moderator
Moderator
Berichten: 1142
Lid geworden op: 17 Jan 2009, 11:53
Locatie: Gent
Contact:

Re: Maat-schap-pij versus Samen-leving

Berichtdoor Yossam » 22 Aug 2017, 16:46

Precies zoals je beschrijft, Denis. Taal is een constructie die niet enkel concensusgewijs overeind blijft, het formuleren ervan kost echt inspanning, meer dan men doorgaans beseft (onbewust taalgebruik).

Het Samen Leven gaat moeizaam dezer dagen, het is een (verbaal en ethisch) slagveld rondom ons, en wij mogen dan nog niet klagen...tegenover landen die al jarenlang in oorlog leven; of in totalitaire regimes enkel de opgelegde woorden mogen gebruiken (bv Noord-Korea) en de navenante daden mogen verrichten.
Telkens ik in het nieuws het woord "samenleving" hoor gebruiken, let ik op de context, en speur ik naar een sprankel hoop op meer verdraagzaamheid onder andere.

Als we vernemen dat zelfs al kleuters bepaalde radicale taal én gebaren gaan gebruiken, blijkt weer hoe belangrijk omgangsvormen in het (basis-)onderwijs blijven. Misschien is dit teveel veronachtzaamd de laatste jaren, respect en beleefdheid om samen te leven zijn essentieel.
Yossam
Life kills//All the Sinners are Saints
Parsam
Moderator
Moderator
Berichten: 680
Lid geworden op: 01 Dec 2008, 22:41
Locatie: Gent
Contact:

Re: Maat-schap-pij versus Samen-leving

Berichtdoor Parsam » 22 Aug 2017, 17:03

Maatschappij en samenleving betekenen eigenlijk hetzelfde maar bij het eerste ziet men de etymologische betekenis niet meer. Daarom gebruiken sociaal voelenden of -werkenden, veel liever het laatste woord. Het is hedendaagser, moderner. Maatschappij doet ook meer denken aan structuur, organisatie, zelfs politieke structuur, terwijl samenleving de nadruk legt op het samen leven, met mekaar verbonden zijn, is veel minder mentaal maar op gevoelsniveau.
Love is a sign from the heavens that you are here for a reason
http://www.paryos.be
Denis
Site Admin
Site Admin
Berichten: 1550
Lid geworden op: 01 Dec 2008, 14:11
Locatie: Merelbeke
Contact:

Re: Maat-schap-pij versus Samen-leving

Berichtdoor Denis » 23 Aug 2017, 00:46

Interessant hoe klank ook een soort kleur kan hebben maar idd.
Als een woord dat heeft kan een zin veel meer. En dat kan ten goede of ten slechte aangewend worden.
Wordt NLP nog ergens toegepast?
Hoe meer we de stof onderzoeken, hoe meer ze verdwijnt onder onze ogen.

http://www.aura-oasis.be
http://www.facebook.com/groups/auraoasis
Yossam
Moderator
Moderator
Berichten: 1142
Lid geworden op: 17 Jan 2009, 11:53
Locatie: Gent
Contact:

Re: Maat-schap-pij versus Samen-leving

Berichtdoor Yossam » 23 Aug 2017, 18:12

Destijds heb ik een cursus NLP gevolgd bij Paul Liekens, heb ook 2 boeken van hem.
Ik denk dat ik het onlangs nog ergens tegenkwam, zal eens op zoek gaan...

Klanken, kleuren, gevoelens, sturen hun bepaalde trillingen door; deze worden door de ontvangers op eigen manieren geïnterpreteerd en daardoor komt er ruis op de lijn... Wat men bedoelt is gecontamineerd door een hele historiek van de betrokken personen zelf, én van de cultuur die achter de taalkundige betekenissen van dat ogenblik zit.

Niet eenvoudig om "het juiste" woord te vinden...
Yossam
Life kills//All the Sinners are Saints
Yossam
Moderator
Moderator
Berichten: 1142
Lid geworden op: 17 Jan 2009, 11:53
Locatie: Gent
Contact:

Re: Maat-schap-pij versus Samen-leving

Berichtdoor Yossam » 26 Aug 2017, 14:45

Hieronder de beschrijving door Paul Liekens :

Dr. Richard Bandler en John Grinder hebben in kaart gebracht, hoe succesrijke mensen het bewuste en onbewuste gedeelte van hun hersenen gebruiken. Van uit hun onderzoek, hebben ze een model gemaakt, dat overdraagbaar is, Neuro-Linguïstisch-Programmeren (NLP) is een gebruiksaanwijzing van je hersenen.
NLP ontwikkelt voornamelijk het gedeelte van de hersenen dat we gebruiken bij inter-persoonlijke en de intra-persoonlijke communicatie.
Dit wil zeggen: je vermogen om te communiceren met andere personen en het vermogen om binnenin jezelf je aanwezige talenten en potentiële vermogerns aan te spreken, en optimaal te leren gebruiken in de omstandigheden waarin je dat wenst. Met communicatie bedoelen we, informatie ontvangen, verwerken, en uitzenden.
Neuro, staat voor het neurologische systeem waardoor onze biologische levensprocessen gestuurd worden, onze gemoedstoestand en gezondheid.
Linguïstisch, door de taal die we gebruiken beïnvloeden we die innerlijke neurologische processen, en maken we veranderingen mogelijk. De taal en de woorden zijn het voertuig om o.a. richting te geven aan stemmingen, gevoelens, en motivatie. De taal heeft een inhoud en een vorm . Door vooral de vorm te leren ontdekken en gebruiken krijg en geef je veel preciezere informatie en communicatie, naar jezelf en anderen toe.
Programmeren, is de manier waarop we de informatie over de wereld rondom ons organiseren, en de manier waarop we die informatie opslaan in het onderbewuste gedeelte van de mind. Dit programma is ons 'model van de wereld', van waaruit we automatisch en onbewust reageren, of bewust keuzen maken en beslissingen nemen. De totaal nieuwe ervaring die NLP ons aanreikt is dat die (her)programmering veel eenvoudiger, efficiënter en veiliger gebeurt, door je met de 'vorm' bezig te houden waarin de informatie opgeslagen is. De vorm is de directe taal van het onderbewuste, de inhoud is de taal van het mentale en het rationele. Samen leiden ze naar een nieuwe dimensie, op dezelfde manier als kijken door twee ogen samen, het dieptezicht doet ontstaan.
Door NLP word je nog meer bewust van alles wat je denkt, voelt en doet
Deze verrijking kan niet anders dan tot meer keuze en kwaliteit leiden op alle belangrijke domeinen van je leven.
© 2015 Heart Systems N.V. Alle rechten voorbehouden. Sitedesign door YourCoach.
Yossam
Life kills//All the Sinners are Saints
Denis
Site Admin
Site Admin
Berichten: 1550
Lid geworden op: 01 Dec 2008, 14:11
Locatie: Merelbeke
Contact:

Re: Maat-schap-pij versus Samen-leving

Berichtdoor Denis » 26 Aug 2017, 23:20

Deze omschrijving berust op logische principes en ik kan dit volledig beamen.
Toch neemt het niet weg dat je met woorden nooit gehele begrippen kan overbrengen, laat staan de werkelijke gevoelens die erbij gepaard gaan. Daardoor wordt soms onbegrijpend gereageerd of wordt een bepaalde handeling of ervaring verkeerd ingeschat of verkeerd begrepen door een andere partij die zijn eigen oordeel heeft over een onderwerp.

Het is daarom dat je bij het eind van je leven, het overzicht van je levensfilm ook voelt in al zijn aspecten, van wat je er naartoe heeft geleid, tot de onvoorziene en nooit gekende gevolgen die een bepaalde handeling op anderen had, zelfs als generaties nadien nog gevolgen zijn. Alleen op deze manier kan je oordelen over je eigen daden als je ook voelt hoe een ander daardoor beïnvloed, gekwetst of benadeeld is maar ook welke gevolgen dit op de verdere levensloop van die persoon heeft. Het is dit, die met dit holistisch dieptebegrip op die manier, na dit leven zoveel schaamte, schuldgevoel, walging van jezelf enz. teweegbrengt dat je dit in een volgend leven moet leren en wat dus een spijtige mislukking wordt in onze taak in onze aardse incarnatie.
Natuurlijk voel je ook verhevenheid bij zaken waar je oprecht en zonder eigenbelang (onvoorwaardelijk) iets doet wat positieve gevolgen heeft voor een persoon en zijn. Als je bijv. een gevangene bevrijdt kan je misschien wel gewaardeerd worden door de man die eigenlijk misdadiger is maar veroorzaak je gemengde gevoelens bij bange mensen. Misschien is die gevangene wel heel anti-maatschappelijk crimineel en gaat die (zoals meestal met zo'n verleden) opnieuw beginnen met zijn vijandig, berovend, dodelijk, kwetsend, verkrachtend, terroriserend,, agressief, vernederend... gedrag waardoor hij weer meer leed veroorzaakt. Ik denk trouwens dat zo'n daad dus ook niet het genoegdoend gevoel geven zoals wanneer je een echte goede daad doet. Het goede moet ook van jezelf komen en niet van anderen die er bijv. nu maar moeten voor zorgen of met gemeenschapsgeld zoals politiekers of machtspersonen soms doen voor de initiatieven die ze zelf juist vinden.
Maar goed, echt goed karma verhoogt jezelf dus en maakt uiteindelijk los van deze incarnatiecyclus.
Het is zo'n volledig begrip zoals in zo'n levensfilm dat je zou moeten kunnen overbrengen als je iets wil zeggen aan anderen. Anders geeft men er onvermijdelijk een eigen interpretatie aan die vaak onjuist is en zeker niet is wat je probeerde duidelijk te maken.
Het is daarom dat ik op intensieve bijkwam met een zeer diepgaand probleem rond taal waarmee je iets duidelijk wil maken. Alsof ik dat net ervaren had.
Hoe goed je iets ook kan verhalen met taal, je kan het nooit volledig correct overbrengen en dat vond ik opeens zo moeilijk dat ik heel veel moeite had met spreken. Maar ja, hoe ik dit hier ook probeer over te brengen, je kan het niet snappen, je hebt het niet ervaren :)
Hoe meer we de stof onderzoeken, hoe meer ze verdwijnt onder onze ogen.

http://www.aura-oasis.be
http://www.facebook.com/groups/auraoasis
Yossam
Moderator
Moderator
Berichten: 1142
Lid geworden op: 17 Jan 2009, 11:53
Locatie: Gent
Contact:

Re: Maat-schap-pij versus Samen-leving

Berichtdoor Yossam » 30 Aug 2017, 17:28

Het overbrengen van wat je precies bedoelt, is altijd onderhevig aan verschillende hindernissen...
- of men wil het niet begrijpen/verstaan, omdat het niet overeenkomt met uw visie
- of men denkt dat men het begrijpt/verstaat, maar zit er volledig naast, omdat de visies totaal uiteenliggen
- of men kàn de ware betekenis niet aan, en men zoekt bewust of onbewust een andere betekenis
- of men hoopt dat het niet klopt, en blijft zich vastklampen aan eigen visie...
- etcetera....want voor de ruis op de lijn kunnen veel redenen zijn...

Ondertussen merkte ik op de Social Media meerdere boodschappen met als kernwoord Samenleving....dat geeft -ondanks alle negativiteit toch hoop op meer zorg voor elkaar :o
Yossam
Life kills//All the Sinners are Saints
Denis
Site Admin
Site Admin
Berichten: 1550
Lid geworden op: 01 Dec 2008, 14:11
Locatie: Merelbeke
Contact:

Re: Maat-schap-pij versus Samen-leving

Berichtdoor Denis » 30 Aug 2017, 23:12

Bij mij is het meer het probleem om een bepaalde kwestie zelf in woorden uit te leggen zodat je volledig begrijpt hoe, wat de aanleiding was en waarom en welke gevoelens dit teweegbrengt al is laatste al helemaal onmogelijk. Woorden en zinnen lijken nooit te volstaan. En daarna heb je uiteraard ook nog de problemen zoals je die omschrijft bij degene aan wie je het vertelt.
Hoe meer we de stof onderzoeken, hoe meer ze verdwijnt onder onze ogen.

http://www.aura-oasis.be
http://www.facebook.com/groups/auraoasis
Yossam
Moderator
Moderator
Berichten: 1142
Lid geworden op: 17 Jan 2009, 11:53
Locatie: Gent
Contact:

Re: Maat-schap-pij versus Samen-leving

Berichtdoor Yossam » 01 Sep 2017, 22:00

Taal en de juiste interpretatie/overdracht van betekenis is inderdaad niet evident.

In dit topic wilde ik vooral duiden dat dit probleem in onze samenleving een niet te verwaarlozen obstakel is, dat problemen worden veroorzaakt door misbegrippen in de taal.
Yossam
Life kills//All the Sinners are Saints

Terug naar “Alternatief, mysterie, vreemde verschijnselen, andere”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast