Search found 4851 matches

by Psychic
29 May 2016, 18:53
Forum: Paranormaal
Topic: Aanwezigheid zien en horen
Replies: 27
Views: 7848

Re: Aanwezigheid zien en horen

Die zitten wellicht wel met iets.

Eens testen kan zeker.
by Psychic
28 May 2016, 22:47
Forum: Alternatief, mysterie, vreemde verschijnselen, andere
Topic: Het gevaar
Replies: 629
Views: 88908

Re: Het gevaar

Toen men de eerste atoombommen had laten testen wist men dat de nucleaire fall-out heel schadelijk was. Als de bom zou vallen zou je maandenlang in een schuilkelder moeten blijven anders zou je besmet raken en sterven.
Toen men 1 jaar na het testen van de bom, op die plaats een film maakte "The conquerer" met John Wayne stierven daarna bijna de helft aan kanker.
Hoe dan ook, de atoombom gebruikte 500 gram uranium, vele keren zwakker dan plutonium en het was al genoeg om beschermingscampagnes te lanceren voor het beschermen van de bevolking van de fall-out bij een atoomoorlog.

Bij Fukushima zijn miljarden brokstukken plutonium en cesium gevonden, overal verspreid door de zeer zware ontploffing (nucleair en niet alleen door waterstofgas). Het gaat ook niet om 500 gram maar om vele honderden ton radioactief materiaal.
http://enenews.com/nuclear-engineer-billions-plutonium-particles-fukushima-nuke-plant-spread-pretty-everywhere-frightening-cesium-going-be-plutonium-atom-bomb-1-pound-uranium-fukushima-reactors-hundreds-tons-tv

Een korte maar interessante documentaire omtrent de atoombom, de gevolgen en dus eerste stommiteiten...
https://www.viewster.com/movie/1294-19229-000/a-short-history-of-nuclear-folly/
by Psychic
28 May 2016, 14:48
Forum: Spiritueel
Topic: ontstaan van het leven
Replies: 10
Views: 3597

Re: ontstaan van het leven

piet wrote:Maar wie heeft dan de constructeur gemaakt :o ?

Een groter bewustzijn uit een andere wereld. Iets waar we met onze ontwikkeling niet bij kunnen.

Jupiter wrote:Wat zou het voor de wereld, de mensheid betekenen als dit algemeen geaccepteerd zou worden door alle wetenschappers?

Top fysica wetenschappers begrijpen het al en komen zelf met die conclusie. Eigenlijk is die conclusie er al lang maar werd ze niet begrepen. Zo zei Bohr "wie niet geschokt is door de implicaties van de kwantumtheorie heeft er niets van begrepen". Bohr is de algemene grondlegger van de kwantumtheorie die eigenlijk van meerdere ontdekkingen komt betreft het atoom.
"De materie van onze wereld is geestelijk stuff" Eddington (ook kwantumwetenschapper grondlegger van de theorie)
"Tijd en ruimte zijn een illusie als is het een harde" Einstein (beweerde ook dat heden, verleden en toekomst verschillen zijn die eigenlijk tegelijk bestaan)
"Bestaat de maan als er niemand naar kijkt?" Einstein in de periode dat hij zich niet kon vinden in de kwantumtheorie in zijn discussie tegen Bohr, die toch gelijk bleek te hebben. Later heeft Einstein het wel aanvaard. De kwantumtheorie leek aanvankelijk in strijd met zijn relativiteitstheorie omdat niets sneller dan licht kon. De verklaring voor dit probleem lag niet aan een hogere snelheid maar aan non-localiteit (verbondenheid ongeacht de afstand)

Maar algemene wetenschappers zullen het wel houden bij hun fysieke denkwijzen, tenzij ze er in hun discipline zelf mee geconfronteerd worden. Daarom geloven top kwantumspecialisten het wel maar ze weten dat ze dit idee niet zomaar zonder ongeloof de wereld kunnen ingooien ook al kan je er niet onderuit. (het vraagt immers wel veel specifieke kennis)
by Psychic
27 May 2016, 11:34
Forum: Spiritueel
Topic: ontstaan van het leven
Replies: 10
Views: 3597

Re: ontstaan van het leven

Ik heb nu een tijd de gevolgtrekkingen van de kwantumtheorie tegen het licht van onze fysieke werkelijkheid gehouden en het is dus wel letterlijk zo dat we niet in de materiele wereld leven zoals we ons die altijd voorstelden.

Materie is LETTERLIJK geen materie als er geen BEWUSTE waarnemer is die die zo ervaart.
De solide muur waar we niet door kunnen wandelen is zelfs materiëel gezien 99,9999999 % leegte waaarvan de kleine overschot ook geen materiële substantie is. Stof bestaat dus niet als zodanig. We nemen het wel zo waar en leven daardoor in een stoffelijke wereld omdat die zich zo gedraagt in combinatie met ons bewustzijn.

Draai en keer de theorie, herbereken, herbekijk, bedenk nieuwe experimenten, we zijn allemaal mis... en we zijn dus niet het gevolg van de Big Bang want het deel van de theorie die "stof" doet ontstaan, faalt. (singulariteit is een onmogelijke hypothese gebleken)

Stof nemen we waar omwille van een hoop instructies zoals een computerprogramma ons op ons scherm iets laat zien waar we kunnen in werken maar wat eigenlijk ook niet bestaat.

De nieuwste vaststelling is dat materie helemaal geen toevallige constructie is maar een zeer vernuftig berekende en beredeneerde reeks regels waarin zelfs de kleinste afwijking in bepaalde waarden (bijv. de lichtsnelheid, de kleinste tijdwaarde (Plancktijd) enz. zoveel verschil zouden uitmaken dat alles niet meer klopt. (zoals de waarde van Pi niet kan gewijzigd worden omdat het dan niet meer zo kloppen)
Onze wereld is dus gecreëerd door een EXTERNE constructeur die die regels en waarden bedacht.

Hoewel dit de nieuwste conclusie is waar men op gebied van dit onderzoek niet meer onderuit kan, zal dit door velen nog "met korreltje zout" genomen worden. Dit is het echter niet.
De natuur zelf kan nooit zoiets uit zichzelf verwezenlijken omdat het ene het andere nodig heeft dat zonder elkaar niet kan bestaan!
by Psychic
27 May 2016, 11:15
Forum: Paranormaal
Topic: Noceba
Replies: 10
Views: 3534

Re: Noceba

Dokters worden heel vaak "medicijnen" bijgebracht door de farmaceutica die het ene vergoddelijkt en het andere verketterd. Dokters hangen van farmaceutica af want wat hebben ze anders nog behalve dan wegsnijden?
by Psychic
26 May 2016, 20:03
Forum: Spiritueel
Topic: Beste vrienden en vriendinnen,
Replies: 145
Views: 34013

Re: Beste vrienden en vriendinnen,

Je moet dan wel zelf al een account op facebook hebben, anders kan je er niet bij
by Psychic
24 May 2016, 20:20
Forum: Alternatief, mysterie, vreemde verschijnselen, andere
Topic: Allah de terroristenleider
Replies: 38
Views: 9153

Re: Allah de terroristenleider

Een moordende bende van de JIHAD dromende strijders, kan je niet laten begaan. Men valt daar onschuldige burgers en hulpcentra zoals hospitalen en hulporganisaties aan.

Als het geen zware tegenwind krijgt zou het zich als een vuur uitbreiden en zouden er ook hier veel meer aanslagen gebeuren. De grote reden is dat men Christenen en Westerlingen haat.

De verhalen die men hier vertelt kloppen niet. De handel in valse Syrische identiteitskaarten is een bloeiende handel. Zelfs Abdeslam was Syrische vluchteling toen hij terugkwam. Je kan er gewoon niets van geloven.
by Psychic
23 May 2016, 12:48
Forum: Alternatief, mysterie, vreemde verschijnselen, andere
Topic: Allah de terroristenleider
Replies: 38
Views: 9153

Re: Allah de terroristenleider

Vandaag stond in de krant dat IS zo'n 90.000 steunbetuigingen krijgt per dag en daarom zou België meer overheidspersoneel laten speuren naar de identiteit van degene die dat verstuurden.
by Psychic
21 May 2016, 23:32
Forum: Spiritueel
Topic: Beste vrienden en vriendinnen,
Replies: 145
Views: 34013

Re: Beste vrienden en vriendinnen,

Ik heb ook al gecheckt of ik nog kon ontvangen van Didho maar dat lijkt me zo niet tenzij dan even het gevoel DAAR te zijn. Dit leek me wel met hem. Ik hoop echter nog hints door te krijgen in bepaalde situaties die voor onze groep nuttig zijn.
by Psychic
21 May 2016, 23:25
Forum: Alternatief, mysterie, vreemde verschijnselen, andere
Topic: De nieuwe dreiging
Replies: 11
Views: 3397

Re: De nieuwe dreiging

Jupiter wrote:Alle verkeer op zonnecellen, waterstof, elektrisch uit groene energie.

Elektrische energie is niet op te slaan tenzij je regelmatig kan vernieuwen van peperdure batterijen. Een batterij van een elektrische fiets alleen kost bijv. al 500 euro of meer en daar heb je er veel van nodig om ermee te kunnen rijden of een woning te voorzien van elektriciteit als de zon niet schijnt.

Waterstof. Dat is dus een brandbaar gas dat je kan opslaan onder zeer hoge druk samen met zuurstof onder zeer hoge druk. Beide kan je winnen uit water via elektrolyse. Er is wel evenveel elektriciteit nodig en als je de vergelijking maakt, dan kost elektriciteit nog steeds veel meer brandstof dan deze die ervoor benodigd is om het op te wekken.

Groene energie is eigenlijk "ontgroenende energie". Deze centrales draaien vooral op hout uit Zuid-Amerika waar het regenwoud aldaar lustig wordt weggekapt om die groene energie mee te kunnen maken.

Dit is geen verwijt hoor Jupiter. Het is wel objectieve realiteit wanneer het valse beeld dat men er ons van voor de ogen draait echt nuchter bekeken wordt. Zon, wind en waterkracht zijn wel energieën die we kunnen aanwenden die meer energie opleveren dan erin wordt gestoken om windmolens of waterkrachtcentrales mee te bouwen. Zonne-energie is veel te weinig om een alternatief te kunnen zijn dat meetelt. Het scheelt wel wat procenten.

Yossam wrote:Daarnet stond ik even in de file, met onze "kleine" auto, naast mij het reuzenmodel van hetzelfde merk, ...en fier dat de bestuurster was :( ; zo alleen hoog en droog in haar 4x4 x zoveel.....(een terreinwagen die in de stad overbodig is);
ik had eigenlijk compassie met haar, en heb haar spontaan m'n vriendelijkste glimlach geschonken.

De auto staat bij ons meestal in de garage, we gebruiken die enkel om grote boodschappen te doen.
Alles gebeurt hier te voet of per fiets.

Vooral in de stad zou dit wel veel schelen mocht iedereen dat kunnen. Er is vaak wel een probleem ivm de grootte van de afstanden omdat alles steeds minder bij de deur is.

Dat Westerse landen meer energie gebruiken is eigenlijk logisch. De landen rond de evenaar zullen er echter nu ook steeds meer zelf nodig hebben voor airco, wat een pak energie verslindt (ook deze in de auto. Ik zie het verbruik stijgen als het aanligt, van bijv. 6,5 naar 8,5 liter/100 km)
Naarmate er meer werk werk komt in andere landen zal de nood aan energie, vervoer, wegen, scheepvaart enz. ook stijgen. Het haastigere leven zal veel auto's op de weg brengen. (zie China waar 10 jaar geleden nauwelijks auto's reden)

Ik vrees dat het volledig naar kernenergie zal gaan en dat houdt grote risico's in. Het mag immers niet fout gaan maar het is al vaak wel fout gegaan met records als Mayak, Chernobyl, Fukushima, de atoomduikboten en andere.

Door de klimaatverandering zal er dus nog meer energie en water nodig zijn. Dit gaat een onmogelijke kwestie worden. Ik denk dat het al te laat is om om te kunnen keren. We kunnen het wel proberen vertragen maar ik denk dat er nog een andere factor meespeelt dan CO2 alleen.
by Psychic
20 May 2016, 20:12
Forum: Alternatief, mysterie, vreemde verschijnselen, andere
Topic: De nieuwe dreiging
Replies: 11
Views: 3397

De nieuwe dreiging

India kreunt momenteel onder temperaturen van 50°C en meer. Het hele gebied rond de evenaar zal binnen enkele jaren ten prooi vallen aan deze onleefbare temperaturen. Wie geen airco heeft zal moeten verhuizen.

Een specialist betreft het klimaat en de opwarming had het er een heel radio-interview over op Radio 1. Deze temperatuursstijging die vooral in deze streken veel sneller zal stijgen dan de algemene opwarming, zal zich nog voor 2040 voltrekken. Dat blijkt nu al bezig en gaat steeds sneller sneller.
Intussen probeert men de klimaatopwarming onder de 2°C te houden. Daarboven dreigen immers rampen zoals stormen, overstromingen, verwoestijning en meer. Dat men het ook onder deze drempel zou kunnen houden is een illusie. Het zal zeker meer zijn, hopelijk geen 5° of meer want dan wordt het echt zeer zwaar.

Terwijl ieder land, van België, Nederland tot China en Amerika, kortom de hele wereld, zich zorgen maakt om de concurrentiële economische positie ontgaat iedereen dit andere prangend probleem van klimaatvluchtelingen.
Zoals er nu vluchtelingen zijn voor de oorlog in Syrie en economische vluchtelingen uit alle andere landen zullen binnenkort 500 miljoen mensen vluchten voor het klimaat.

Die gaan allemaal naar landen willen gaan die een sociaal systeem hebben waar men huisvesting en geld krijgt.

Iemand een idee hoe Europa 500 miljoen vluchtelingen gaat opvangen en onderhouden op die manier?
Iedereen was het eens dat dit niet mogelijk is. De bevolkingsgroei (verdubbelingen) zijn nog niet meegerekend.

Moeten we straks allemaal 4 gezinnen onderhouden?
by Psychic
19 May 2016, 12:44
Forum: Alternatief, mysterie, vreemde verschijnselen, andere
Topic: Het gevaar
Replies: 629
Views: 88908

Re: Het gevaar

debby wrote: is het ontploft of gaat het ontploffen

Volgens recente bevindingen zou met de "stoomontploffing" de hele kern van plutonium in de lucht geblazen zijn. Het was dus geen stoomontploffing. Dit verklaart meteen ook waarom die ontploffing zo hoog kon gaan en verklaart ook waarom zwart poeder op de straten werd gevonden in een zeer wijde omgeving. Dat bleek immers pure kernbrandstof.

Men heeft alles gelogen en zo veel mogelijk geminimaliseerd wat kon. Men houdt nog steeds alles zo veel mogelijk gedekt want de aangerichte en te vergoeden schade gaat tot ver buiten Japan.

Fukushima is hiermee VEEL slechter dan Chernobyl. In Chernobyl heeft men het contact van de smeltende brandstofkern met het grondwater kunnen vermijden.
by Psychic
19 May 2016, 11:21
Forum: Alternatief, mysterie, vreemde verschijnselen, andere
Topic: Het gevaar
Replies: 629
Views: 88908

Re: Het gevaar

De 3 reactorkernen blijken niet alleen door het beschermende stalen vat te zijn gebrand maar ook door het beton tot in het grondwater waar de radioactieve stoffen nog veel meer besmetten.http://enenews.com/reporter-many-experts-believe-fukushimas-melted-fuel-burned-concrete-floors-gone-down-groundwater-one-deeply-3-cores-melted-ground-one-cores-audio

Het worst case scenario, waar de kern van Reactor 3 (plutonium) zou ontploffen was waarschijnlijk realiteit geworden waardoor een heel grote omgeving besmet is. http://enenews.com/cover-massive-explosion-fukushima-reactor-3-fueled-plutonium-governments-worst-case-scenario-reality-experts-blast-wasnt-only-hydrogen-ejection-fuel-parts-exploding-vortices-suggest-steam-explos
by Psychic
17 May 2016, 23:38
Forum: Paranormaal
Topic: Het geheime bos van de Massai
Replies: 13
Views: 4553

Re: Het geheime bos van de Massai

Betreft deze wetenschap, sceptici, het bewustzijn in onze hersenen, moet je Dr. Raimond Moody horen. Hij is heel oud geworden maar zeker niet geestelijk afgetakeld.
Hij legt sceptici uit als een verzameling goochelaars, wouldbe Houdini's, maar die er niet geraakt zijn. Ook spreekt hij over sceptische wetenschappers die gewoon niet sceptisch zijn en zich baseren op "de enige waarheid is door beproefde wetenschap" om henzelf boven een ander te stellen. De stelling "de enige waarheid is door beproefde wetenschap" schrijft hij op een bord en trekt er een kader rond. Dan vraagt hij, hoe weet je dat?

Ofwel moeten ze dan zeggen dat ze het geloven
ofwel dat dit een filosofische aanname is,
wat natuurlijk beide onwetenschappelijk is en nergens op slaat.

Voor wie de zeer wijze man nog wil horen spreken: https://www.youtube.com/watch?v=0BeABlurc60
by Psychic
17 May 2016, 21:45
Forum: Alternatief, mysterie, vreemde verschijnselen, andere
Topic: Is onze realiteit een illusie?
Replies: 148
Views: 29588

Re: Is onze realiteit een illusie?

De rol van de bewuste waarnemer en zijn invloed op het wetenschappelijk experiment is niet weg te denken. Je zou dus kunnen denken dat wijzelf verantwoordelijk voor deze realiteit maar dat is niet zo. We spelen slechts mee.
De laatste experimenten en bevindingen tonen aan dat er een draagvlak bestaat voor onze bewuste waarneming van die realiteit die door een EXTERN bewustzijn moet gemaakt zijn. Noem het maar God, een verder geëvolueerd grondlegger.
Vergelijk het met een programma op onze computer. Wij zijn de personen die ermee werken, het programma zelf is door de algemene menselijke kennis tot stand gekomen, maar het draagvlak waarop dat programma die de mens maakte draait op een besturingsprogramma, meestal windows.
In geval voor onze realiteit zouden we dit digitaal draagvlak dus niet zelf gemaakt hebben, noch is het uit evolutie van de natuur zelf kunnen ontstaan.

En voor wie de materialistische beschouwing heilig is, probeer maar eens een atoom te bouwen met werkende onderdelen, objecten die rond de kern draaien en in een andere baan springen zonder te bestaan terwijl ze van hun baan naar een grotere springen (uitzetten door warmte), die 2 fotonen afgeven als ze terugvallen, eeuwig blijven draaien, zich kunnen binden met andere atomen en bouwstenen kunnen vormen terwijl het 99,9999 leegte is.
Als je probeert mag je gerust een oude mechanodoos of andere technische materiële bouwdoos gebruiken om slechts 1 atoom na te maken. Succes.
by Psychic
17 May 2016, 00:02
Forum: Alternatief, mysterie, vreemde verschijnselen, andere
Topic: Is onze realiteit een illusie?
Replies: 148
Views: 29588

Re: Is onze realiteit een illusie?

piet wrote:Een aanrader is het boek van Alexander Eben: "De hemel in kaart'. Dit boek handelt eveneens over dit onderwerp.

Dat is wel heel sterk voor iemand die neurochirurg is en zijn hele leven onze hersenen als een fysiek systeem van bewustzijn bestudeerd en beoordeeld heeft. Sedert zijn bijna doodervaring was hij al compleet veranderd. Bewustzijn kon ineens buiten de hersenen bestaan, los van het lichaam.
Als zijn nieuw boek over de aard van onze realiteit gaat, dan heeft hij zeker iets heel overweldigend begrepen waardoor hij tot die conclusie komt en hiermee zijn hele professionaliteit als "nuchtere" wetenschapper tegenover collega's op het spel zet. Wetenschappers houden niet van anderen die naast de uitgestippelde wetenschappelijke begrippen denken. Ook al raken ze zelf overtuigd dat er meer is, ze zullen eerder zwijgen om niet verworpen te worden door collega's.
Het leven na de dood komt ons voor als veel werkelijker als de aardse realiteit waaruit men bij het overlijden is ontwaakt. Mogelijk schudde dit, deze toch wel zeer intelligente man, wakker.
by Psychic
16 May 2016, 21:19
Forum: Spiritueel
Topic: De laatste dag van je leven
Replies: 16
Views: 4699

Re: De laatste dag van je leven

piet wrote:Ik zou vooral benieuwd zijn naar morgen :roll:

Ja, ik ook.
Ook zou ik hier eigenlijk wel alles op orde willen hebben tegenover degenen die achterblijven.
by Psychic
16 May 2016, 19:41
Forum: Spiritueel
Topic: De laatste dag van je leven
Replies: 16
Views: 4699

Re: De laatste dag van je leven

Het zal wellicht wel een diepere betekenis hebben dan eens een dag de bloemetjes buitenzetten.
by Psychic
15 May 2016, 23:54
Forum: Paranormaal
Topic: Het geheime bos van de Massai
Replies: 13
Views: 4553

Re: Het geheime bos van de Massai

Ik postte zonet iets dat alle paranormale fenomenen verklaart en mogelijk maakt

http://www.aura-oasis.be/forum/viewtopic.php?f=4&t=1136&p=23748#p23748