Iedereen kan in het forum vrij een onderwerp aanmaken of reageren mits lidmaatschap. Wie dit niet heeft wordt automatisch uitgenodigd dit de doen.

Links naar andere sites of naar personen horen niet thuis in het forum maar onder links of onder 'meer over leden'. Je kan links naar je eigen site daar plaatsen. Dit zou een advertentiesite worden. Daarmee bedoel ik, noch links om mensen naar eigen of andere site te lokken, geen emaillinks, geen links van paragnosten, kaartlezers enz.

Het is echter in bepaalde omstandigheden mogelijk een link te plaatsen die meer info geeft over een detail. Discussies die in prikbord gestart zijn bij aura-oasis dienen niet verplaatst te worden.

Een lidmaatschap houdt niet in dat men lid is van de vereniging. Onder "wat is nieuw" of "Home" kan je echter inschrijven. http://www.aura-oasis.be/ en zich online lid laten maken.

Deze site is bedoeld voor spirituele of paranormale onderwerpen. Sceptische welles-nietes discussies horen thuis op andere sceptisch gezinde sites van sceptische verenigingen. Vijandige, stokende, beledigende, ruziezoekende berichten tegen gelijk wel lid, de beheerders of de groep, kunnen gemeld worden en zullen geweerd worden.

Ook religieuze overtuigingen en sterk godsdienstige stromingen en geloofsdiscussies daaromtrent horen niet thuis in dit forum. Daartoe kan men terecht op religieuze of godsdienstige sites.

Pornografische inhoud wordt geweigerd. Nochtans is het mogelijk esoterische paranormale problemen en vragen die seksueel zijn te posten. De beheerders kunnen echter besluiten bepaalde postings te weigeren.

Redirects naar andere sites zijn niet toegelaten. Omdat onze site veel bezoekers telt, en hoog in de categorie verenigingen staat (zie het blauwe blokje op http://www.aura-oasis.be/) hebben meerderen al geprobeerd totale off-topic links te misleiden om bezoekers op hun site te krijgen. Dit zal geweerd worden. Reclame hoort hier niet thuis. Enkel kan men naar een site linken die interessante info geeft over een het onderwerp van de discussie indien men niet zelf die discussie heeft gestart om zijn site uiteindelijk te gaan linken in het forum. Dit hoort thuis, mits paranormaal of spiritueel onder "uw links".

Ook persoonlijke propaganda kan niet in het forum. U wordt echter aangemoedigd uw profiel te beschrijven onder "meer over leden". Daar kan je ook kwijt wat ze zelf beoefent. Uw foto kan onder afbeeldingen, "ledenfotos".

Wie niet bewijsbare laster en eerroof of aantijgingen over onze organisatie gelijk waar op het net verspreidt, moet bedenken dat dit wettelijk strafbaar is.

Deze site dient evenmin om gedichtjes te posten of andere off-topic onderwerpen. Zoals in alle nieuwsgroepen en forums, zijn crosspostings standaard niet toegestaan. Niettemin zijn spirituele postings mogelijk als zoals een spiritueel getint gedicht.

Negatieve uitlatingen, scheldpartijen, ruzies en dergelijke zullen worden geweerd. Ook totale gedesoriënteerde inhoud. Wie persoonlijk last heeft van zo'n mailer kan aanvragen om in te grijpen.

De beheerders kunnen ten alle tijde zonder opgave van redenen iemand de toegang ontzeggen wanneer gevonden wordt dat de bedoeling van de site schade berokkend wordt. In de mate van het mogelijke zal worden uitgemaakt of de persoon al dan niet terecht kan worden uitgebannen.

Dit forum biedt voor het eerst de mogelijkheid ook foto's, artikels en dergelijke te posten. Deze moeten echter beantwoorden aan de geldende regels zoals hiervoor reeds zijn vermeld.

WHet is niet toegestaan elkaar te beledigen, voor absurd te beschuldigen, agressief bedoeld te posten of een ander voor geestesziek te gaan betichten. Deze regels kunnen ten allen tijde door de beheerders aangevuld worden.