Gepubliceerd op zondag 14 januari 2018 om 20:39 door Denis

Geesten verwijderen uit een woning

terug

Spookt het? Help, een geest in huis

Geesten verwijderen uit een woning? Huis te zuiveren?

Wie zijn de mensen die beweren dat er een geest in de woning is?

Waar men vreemde zaken ervaart is men meestal doodnuchter en verklaart men dit eerst zelf door natuurlijke oorzaken zoals wind, temperatuur, gebreken aan het gebouw ea. Als dat ondanks enkele maatregelen en geruststellingen toch blijft voortduren begint men moeizaam te geloven dat men er misschien niet alleen is. Men let dan indringender op de gebeurtenissen en op de feiten. Men worstelt met de vraag die hen confronteert: bestaan geesten?

Gebeurtenissen die op een geest kunnen wijzen.

Vaak zijn het geluiden zoals voetstappen, beweging van schaduwen, een kind dat iemand bij het bed zag staan, het angstig doen van de huisdieren, dieren die niet meer in een bepaalde ruimte of verdieping willen, openstaande deuren, open waterkranen, elektrische storingen of vreemde dingen zoals een elektrisch uurwerk dat achteruit loopt, licht dat aangaat, killige plaatsen of ruimtes die niet te verwarmen zijn, de wc die vanzelf gaat doorspoelen en meer die op een aanwezigheid van een geest zouden kunnen wijzen. Meestal is het een combinatie van dergelijke vreemde gebeurtenissen die uiteindelijk het gesprek opent onder elkaar zonder dat men elkaar bang wil maken.

Men gaat pas echt aan een geest denken als iets hen heeft verzekerd dat er duidelijk een onzichtbare huisgenoot is. Men vraagt naar de vroegere bewoners en soms blijken er meerdere korte tijd te hebben verbleven, mogelijk zelfs uit de woning gegaan zijn met contractbreuk. Het is meestal slechts na enkele maanden dat men begint uit te kijken naar iemand om het huis te zuiveren. Vaak komt er eerst wel iemand kijken uit de kennissenkring. Pas als dit allemaal zoekt men hulp bij meer professionelere en ernstigere hulpverleners.

Het kan echter ook dat het er subtiel spookt en de geest maar sporadisch eens zichzelf verraad. Toch is er dan vaak wel iemand die erg vermoeid is en men in sommige gevallen wel dat men een abnormaal hoog energieverbruik heeft in de woning. Uit hevige vermoeidheid, migraine of energieverbruik alleen kan je niet besluiten dat het spookt maar als er nog iemand in je woning rondhangt die je niet ziet, komen deze verschijnselen frequent voor. Het zijn verschijnselen die meestal op slag verdwijnen nadat het opgelost is. De vermoeidheid is vaak heel zwaar.

Wat te doen, hoe zuivert men de woning van geesten?

Als men uiteindelijk internet verkent zoekt men eerst zelf hoe men die geest moet verdrijven. Talloze onervaren tips spreken van zuivering van de woning maar dat levert nooit resultaat op. De witte salie, het heilig wijwater, de palmtakjes, kruistekens, zout en meer halen niets uit. Het zijn er die die weinig ervaring hebben die dit blijven aanhalen als remedie. Priesters en gelijkaardige rituelen halen evenmin wat uit.

Men zoekt een medium om de geest te beschrijven en te verdrijven of als het kan de geest naar het licht te leiden. Vaak komt men uit bij ghosthunters die heel graag onderzoek willen komen doen maar die het niet kunnen oplossen. Natuurlijk is het wel nuttig om te weten of er echt wel bewijzen te vinden zijn. Paranormaal onderzoek is echter geen oplossing. Vele ghosthunters hebben nauwelijks uitgebreidde kennis van uitgebreidere paranormale fenomenen, helderziendheid, geesten, leven na de dood, bijna doodervaringen, sterfbedvisioenen uit studies maar zagen wem vele ghosthunterseries die hen aanvuurden. Je ziet ze soms ouija proberen maar zonder noemenswaardige successen en zonder ervaring (kan heel gevaarlijk zijn, vooral als men ze dan ook niet kan oplossen). De meeste waren voordien nooit lid een gevorderde paranormale vereniging en namen nooit echte grote studies door van echte paranormale onderzoekers zoals SPR. Uit die zeer ernstige wetenschappelijke studies staat echter zeer waardevolle informatie omtrent de toestand van geesten, wat ze kunnen, waardoor ze vast zitten, hoe ze leven en hun psychologie. De meeste informatie is hen daar zelf meegedeeld en gecontroleerd via spiritistische seances. Er bestaan uitstekende werken die na 100 jaar nog steeds niet verbeterd kunnen worden en kennis bevatten van een kwaliteit die nu zoek is. Je vindt er ook onderzoekingen van methodes om woningen opnieuw vrij van geesten of spoken te krijgen. Zo tonen vele onderzoekingen perfect aan wat helpt of niet helpt. Sommige gevallen zijn zo lang bestudeerd dat de situatie zich uiteindelijk vanzelf oploste en hoe dat gebeurde. De tv-series over haunted plaatsen en ghosthunting hebben nu ook soms wel enig nut, vooral waar het om historisch bekende spookgeschiedenissen gaat die opgenomen zijn in paranormale encyclopedische boeken. De series tonen vooral nieuwste technologische vorderingen al kan je dan veel uitgeven aan apparaten die nadien niet meer gebruikt worden in latere series omdat ze toch niet waardevol bleken.

Als men iets onderneemt dat de geest zou verwijderen, is het best om voor alle zekerheid nog maanden daarna af te wachten eer men heel zeker is dat het ook gelukt is. Deze kan zich na een ritueel immers wel even stilhouden en de indruk geven dat het spoken achter de rug is. Dit schept heel vaak een valse illusie dat het opgelost is terwijl het maar heel zelden werkelijk het geval is. Sommigen denken dan dat het terugkeert maar eigenlijk is het nooit weg geweest. Anderen beweren dan dat er meerderen waren.

Waar een woning moet bevrijd worden van entiteiten, (geesten, spoken, demonen, djinn, schaduwpersonen, auralifters en andere soorten en benamingen) is het beter naar iemand te zoeken  die ook geesten zelf begrijpt en weet wat ze willen of wat hen vasthoudt. Dit kan doordat men er al vaak zelf mee gecommuniceerd heeft en bijvoorbeeld via spiritisme van hen zelf vernomen is hoe het is en wat hun dwars zit. Men weet dan hoe er kan mee gepraat worden zonder dat deze geest verstek laat of kwaad wordt. Iemand die ook al meerdere successen boekte bij het verwijderen van geesten heeft ervaring. Een handleiding om geesten te begeleiden zoals “Hoe verdrijf ik een geest in een woning” geef ik hier dus niet omdat wie iets van geesten begrijpt dat eigenlijk zelf zou moeten weten. Anders blijft men er beter af.
Zelf heb ik zeker 40 jaar spiritistisch gecommuniceerd met geesten op een veilige manier. Let op en denk wel na eer je dit zelf gaat proberen, want voor je het weet zit je er mee opgezadeld of begin je bv. plots stemmen te horen. Als je alleen nadoet wat ze in ghosthunter series daarvan tonen zal je trouwens geen succes hebben. (ouija lukt maar als er ook een entiteit is in de nabijheid of vanuit het hiernamaals die antwoordt, anders kunnen willekeurige letters aangeduid worden, eindeloos rondjes gedraaid worden, herhalende bewegingen gevormd worden (zo is ZOZO geen geest-. Dit zijn GEEN reacties van geesten!. Bij “zoeken” naar spiritisme of ouija op www.aura-oasis.be vind je uitgetypte verslagen met letterlijke vragen en antwoorden van enkele oude sessies.
Het is niet gebruikelijk om ouija toe te passen om een geest naar het licht te begeleiden. Zonder ervaring blijf je daar ook best af want je kan er zo wel een binnen halen of aan je binden.

Via EVP mag je wel met geesten communiceren. Dit zijn stemopnames van geesten waarbij ze kunnen antwoorden op je vragen. Houd er rekening mee dat ze slechts een beperkte energie hebben en hun energie snel afneemt. Zelf neem ik altijd op via vraag en absolute stilte met uitsluiting van buurtgeluiden. Anderen verkiezen de methode met ghostbox (radio’s). Als je niet ervaren bent met EVP zal je de stemmen mogelijk niet vinden of het moet al een heel sterke heldere zijn. Het werken met software om de opname te versterken zonder ruis is tegenwoordig standaard en vraagt enige ervaring, anders krijg je een vormeloze metaalklank waarvan men zou kunnen denken dat het stemmen zijn.

Zoals ik al zei zijn er heden veel onderzoekers aangevuurd door vele series daarover op internet of tv te hebben gezien. Eigenlijk kennen die makers van die series er zelf slechts heel weinig van en lossen ze nooit iets op. Het zijn immers commerciële programmamakers die hun uitzendingen moeten verkopen. Het zijn bijna nooit parapsychologen of ervaringsdeskundigen. Het zijn vooral techniekers met veel gadgets. Sommige tools zijn echt wel zeer bruikbaar. De best bruikbare zijn bepaalde types van EMF meter, een geluidsrecorder, rempod’s. Flircamera’s waren vooral in aanvang van die series heel populair maar hebben slechts uiterst zelden tot een resultaat geleid terwijl het peperdure toestellen zijn.
Toestellen die niet veel nut hebben zijn meerdere bewakingscamera’s, EMF opnames, FLIR, detectoren met infraroodstralen, lasergrids (constant gemonitord en geanalyseerd), digitale of gewone thermometers.
Heel soms is er resultaat te zien via foto maar het is niet zo dat dit onmisbaar is.

Wat heeft dan wel zin?

Iemand met kennis en jarenlange ervaring. Niet van geesten te zoeken in leegstaande panden of begraafplaatsen maar bij mensen thuis die een oplossing willen. Alleen met echte verworven kennis leer je immers ook de woning vrijmaken van aanwezige geesten en weet je nadien of het ook echt gelukt is. Het is dan immers zo dat je de ervaringen van bewoners van henzelf kan horen terwijl je dat in een leegstaande locatie niet weet. Je kan teruggaan en leren waarom ze niet weg zijn en je gaat andere methodes gebruiken.
Ikzelf heb hier minimaal 30 jaar ervaring mee. Ik houd de meeste gevallen ook digitaal bij en volg ze op en zo heb heel wat in mijn archief zitten gesorteerd per aanvrager. Ik geef toe dat het vele jaren heeft geduurd eer ik zelf deze kwesties kon oplossen. Nu slaag ik daar heel goed in, vaak na vruchteloze pogingen van anderen

Ik weet uit ervaring dat, als men  me contacteert omdat men denkt dat er een geest in huis is, men zelf al meerdere keren alle mogelijke natuurlijke oorzaken gecontroleerd heeft. Het overgrote aantal spookkwesties uit bewoonde woningen zijn echt en is er echt effectief een geest in de woning. Alle gevallen hebben uiterlijke gebeurtenissen getoond die redelijk overtuigend waren voor de aanvragers, zoals bv een deur die steeds opent, welke men al helemaal zelf nagekeken en opgevolgd heeft, als men iemand laat komen voor een oplossing.

Als op een of andere manier kan achterhaald worden wie de geest is en waarom die is blijven hangen of in de woning schuilt, is dat zeer nuttig want dan kan je ook iets proberen doen aan het probleem van de geest die hem hier houdt. Als een geest anders echt niet wil gaan, mag je immers doen wat je wil, hij zal niet weggaan. Enige helderziendheid kan hierbij helpen.

Haal dus iemand in huis die niet uit op is gewin en die ervaring heeft. Iemand die ook iets kent van andere paranormale fenomenen en op kennisvragen van studies kan antwoorden en referenties heeft. Als je dan ook nog liefst iemand hebt die bovendien helderziend kan waarnemen krijg je wel een ideale keuze.
Heb je zelf problemen met een geest dan kan je gratis info/hulp krijgen via http://www.aura-oasis.be/website/contact-hulp/ Je kan ook zelf zoeken in de 400 artikels op de site van welke de informatie zeer betrouwbaar is. Na meer dan 20 jaar website heb ik nog niets moeten verbeteren of aanpassen van wat online geplaatst is. De site is heel lang nr 1 geweest betreft informatie en is heel vaak gekopieerd door anderen wat natuurlijk inbreuk was op de copyrights.

Bij vele zaken is de kwestie goed effectief opgelost geraakt. Ik reken alleen zelf gemaakte onkosten en afhankelijk van de af te leggen afstand is dat goedkoop. Als iets wat extra zou kosten overleg ik dat eerst.

Bij mijn ervaring zijn oproepen voor hulp bij geesten in huis dus slechts zeer zelden fantasie. In bijna alle gevallen van contactopname is het wel degelijk duidelijk dat er werkelijk een paranormale oorzaak is en dat is men niet zomaar meteen gaan geloven. Meestal zijn er dan ook bewijskrachtig overtuigend ervaringen geweest. Wie twijfelt aan het bestaan van geesten heeft nooit ernstige ervaringen ermee gehad.

Aura-oasis verleent oa. hulp bij geesten in huis of rond een persoon als de spookwoning in de omtrek ligt van Oost-Vlaanderen België. Ik kom bijna altijd alleen omdat niemand een groep in alle hoeken van zijn woning comfortabel vindt en een woning ook nogal wat privacy is. Je kan geheel vrijblijvend contact opnemen, zowel voor onderzoek en geesten verwijderen of gewoon paranormaal advies http://www.aura-oasis.be/website/contact-hulp/ 

Andere gevallen

Ik heb al meer dan eens meegemaakt dat het zwaar spookte in een woning die nog niet zo heel oud is, bv. 30 jaar. Daarom hoeft daar niemand vermoord te zijn. Er zijn ook andere redenen waarom een geest zijn intrek kan nemen. Dit komt echter bij jonge woningen niet zo veel voor maar het bestaat wel. Het merendeel zijn wel oude woningen met een geschiedenis. Er hoeft dus niet altijd iets in de woning gebeurt te zijn maar in het overgrote deel van de gevallen is dat wel zo geweest.
Soms volgt een geest iemand als die verhuist ondanks men verhuisde om er van bevrijd te zijn. Ook kan een geest rond iemand hangen ipv. in de woning. In dat geval heeft die niets met de woning te maken en het hoeft zelfs niet eens iemand te zijn die je gekend hebt.
Als er iemand op een normale manier overleden is gaat die niet spoken. Het spookt dus niet omdat een oudje er in bed gestorven is. Die is hier normaal niet meer aanwezig en zeker niet als spook. Een zeldzame uitzondering zou kunnen maar komt bijna nooit voor.

Voorbeelden

Ik typte twee van de vele honderden spookgevallen die ik verkend heb uit op http://www.aura-oasis.be/website/spokend-huurpand en  http://www.aura-oasis.be/website/poltergeistactiviteiten-in-gent/ 

Ik sta gekend als eerlijk, met veel kennis en logica, en word van mond tot mond aangeraden aan anderen door mensen waar ik geweest ben.

Contact of hulp

facebook


 

 

 

 

Trefwoorden
Geesten naar het licht helpen
Hulp voor geesten in huis
Wat te doen bij geest in huis
Wat te doen als het spookt in huis
Geest verhuist mee
Schaduwpersoon verwijderen
Oplossing gezocht voor geesten in huis
Hoe geesten verwijderen
Gratis hulp voor geesten
Paranormaal onderzoek
Geesten verwijderen België
Hulp voor geest in huis
Help het spookt
Wat te doen als het spookt
Paranormale hulp
Hulp gezocht voor geesten
Schaduwman schaduwpersoon weg doen
Poltergeist
Klopgeest
Demon verdrijven
Geesten wegsturen
Geesten naar het licht leiden
Geesten verwijderen
Medium gezocht voor hulp
Geesten zien
Geesten verdrijven
Spoken verdrijven
Spook verjagen
Geest verdrijven
Paranormale groep
Paranormale organisatie
Ghosthunter
Spokenjager
Paranormaal medium geesten
Paranormaal onderzoek geesten
Onderzoekers geesten
Paranormale onderzoeker geesten
Gratis paranormaal onderzoek
Opsporen van geesten
Hulp gezocht voor geest
Kind ziet geest
Kind praat met ingebeeld vriendje
Communicatie met geesten
Handleiding voor het verwijderen van geesten Handleiding om geesten naar het licht te begeleiden.