Gepubliceerd op zondag 14 januari 2018 om 20:39 door Denis

Geesten verwijderen uit een woning

terug

Spookt het? Help, een geest in huis

Handleiding om geesten te verwijderen uit een woning en het huis te zuiveren

Wie zijn de mensen die beweren dat er een geest in de woning is?

Waar men vreemde zaken ervaart is men meestal doodnuchter en verklaart men dit eerst zelf door natuurlijke oorzaken zoals wind, temperatuur, gebreken aan het gebouw ea. Als dat ondanks enkele maatregelen en geruststellingen toch blijft voortduren begint men moeizaam te geloven dat men er misschien niet alleen is. Men let dan indringender op de gebeurtenissen en op de feiten.

Gebeurtenissen die op een geest kunnen wijzen.

Vaak zijn het geluiden zoals voetstappen, schaduwen, een kind dat iemand bij het bed zag staan, het angstig doen van de huisdieren, dieren die niet meer in een bepaalde ruimte of verdieping willen, openstaande deuren, open waterkranen, elektrische storingen of vreemde dingen zoals een elektrisch uurwerk dat achteruit loopt zonder batterij, licht dat aangaat, killige plaatsen of ruimtes die niet te verwarmen zijn, wc die vanzelf gaat doorspoelen en meer. Meestal is het een combinatie van dergelijke vreemde gebeurtenissen die uiteindelijk het gesprek opent onder elkaar zonder dat men elkaar bang wil maken.

Men gaat echt aan een geest denken tot iets hen verzekerd dat er duidelijk een onzichtbare huisgenoot is. Men vraagt naar de vroegere bewoners en vaak blijken er meerdere korte tijd te hebben verbleven, mogelijk zelfs uit de woning gegaan zijn met contractbreuk. Het is meestal slechts na enkele maanden dat men begint uit te kijken naar iemand om het huis te zuiveren. Vaak komt er eerst wel iemand kijken uit de kennissenkring. Pas als dit allemaal zoekt men hulp bij meer professionelere en ernstigere hulpverleners.

Het kan echter ook dat het er vredig spookt en de geest maar sporadisch eens zichzelf verraad. Toch is er vaak wel iemand die erg vermoeid is en constateert men in sommige gevallen wel dat men een abnormaal hoog energieverbruik heeft in de woning. Uit hevige vermoeidheid, migraine of energieverbruik alleen kan je niet besluiten dat het spookt maar als er nog iemand in je woning rondhangt die je niet ziet, komen deze verschijnselen frequent voor. Het zijn verschijnselen die meestal op slag verdwijnen nadat het opgelost is. De vermoeidheid is vaak heel zwaar.

Wat te doen, hoe zuivert men de woning van geesten?

Als men uiteindelijk internet verkent zoekt men hoe men die geest moet verdrijven. Talloze onervaren tips spreken van zuivering van de woning maar dat levert nooit resultaat. De witte salie, het heilig wijwater, de palmtakjes, kruistekens, zout en meer halen niets uit. Het zijn er die die weinig ervaring hebben die dit blijven aanhalen als remedie. Priesters en gelijkaardige rituelen halen evenmin wat uit.

Men zoekt een medium om de geest te beschrijven en te verdrijven. Als het kan om de geest naar het licht te leiden. Vaak komt men uit bij ghosthunters die heel graag onderzoek willen komen doen maar die het niet kunnen oplossen. Natuurlijk is het wel nuttig om te weten of men het zich voorstelt of of er echt wel harde tekens zijn die anders niet te verklaren zijn. Paranormaal onderzoek is geen oplossing. Vele ghosthunters hadden voordien nauwelijks kennis van algemene paranormale fenomenen, geesten, leven na de dood, bijna doodervaringen, sterfbedvisioenen maar zagen vele ghosthunterseries die hen aanvuurden. Je ziet ze soms ouija proberen maar zonder noemenswaardige successen en zonder ervaring (kan heel gevaarlijk zijn, vooral als men ze dan ook niet kan oplossen). De meeste waren nooit voordien lid een gevorderde paranormale vereniging en namen geen echte grote studies door van echte paranormale onderzoekers zoals SPR. Uit die zeer ernstige wetenschappelijke studies staat echter zeer waardevolle informatie omtrent de toestand van geesten, wat ze kunnen, waardoor ze vast zitten, hoe ze leven en hun psychologie. De meeste informatie is hen zelf meegedeeld en gecontroleerd via spiritistische seances. Er bestaan uitstekende werken die na 100 jaar nog steeds niet verbeterd kunnen worden. Je vindt er ook onderzoekingen van methodes om woningen opnieuw vrij van geesten of spoken te krijgen. Zo tonen vele onderzoekingen perfect aan wat helpt of niet helpt en wat er helpt. Sommige gevallen zijn zo lang bestudeerd dat de situatie zich uiteindelijk vanzelf oploste en hoe dat gebeurde. De tv-series over haunted plaatsen en ghosthunting hebben nu ook soms wel enig nut, vooral waar het om historisch bekende spookgeschiedenissen gaat die opgenomen zijn in paranormale encyclopedische boeken. De series tonen vooral nieuwste technologische vorderingen al kan je dan veel uitgeven aan apparaten die nadien niet meer gebruikt worden in latere series omdat ze toch niet waardevol bleken.

Als men iets onderneemt dat de geest zou verwijderen, is het best om voor alle zekerheid nog maanden daarna af te wachten eer men heel zeker is dat het ook gelukt is. Deze kan zich na een ritueel immers wel even stilhouden en de indruk geven dat het spoken achter de rug is. Dit schept heel vaak een valse illusie dat het opgelost is terwijl het maar heel zelden werkelijk het geval is. Sommigen denken dan dat het terugkeert maar eigenlijk is het nooit weg geweest. Anderen beweren dat er meerdere blijken te zijn.

Waar een woning moet bevrijd worden van entiteiten, (geesten, spoken, demonen, djinn, schaduwpersonen, auralifters en andere soorten en benamingen) is het beter naar iemand te zoeken die niet alleen wat weet van meettoestellen maar die ook geesten zelf begrijpt. Dit kan doordat men er al vaak zelf mee gecommuniceerd heeft en bijvoorbeeld via spiritisme van hen zelf vernomen is hoe het is, wat hun dwars zit, hoe ze er kunnen mee praten zonder dat deze verstek laat of kwaad wordt. Iemand die ook al meerdere successen boekte bij het verwijderen van geesten. Een handleiding om geesten te begeleiden zoals “Hoe verdrijf ik een geest in een woning” geef ik hier dus niet omdat wie iets van geesten begrijpt dat eigenlijk zelf zou moeten weten. Anders blijft men er beter af.
Zelf heb ik zeker 40 jaar spiritistisch gecommuniceerd met geesten op een goede en veilige manier. Let op en denk wel na eer je dit zelf gaat proberen want voor je het weet zit je er mee opgezadeld of begin je bijv. plots stemmen te horen. Als je alleen nadoet wat ze in ghosthunter series daarvan tonen zal je trouwens geen succes hebben. (ouija lukt maar als er ook een entiteit is in de nabijheid of vanuit het hiernamaals die antwoordt, anders kunnen willekeurige letters aangeduid worden, eindeloos rondjes gedraaid worden. Dit zijn GEEN reacties!). Bij “zoeken” naar spiritisme of ouija op www.aura-oasis.be vind je uitgetypte verslagen met letterlijke vragen en antwoorden van enkele oude sessies.
Het is niet gebruikelijk om ouija toe te passen om een geest naar het licht te begeleiden. Zonder ervaring blijf je daar ook best af want je kan er zo wel een binnen halen of aan je binden.

Via EVP mag je wel met geesten communiceren. Dit zijn stemopnames van geesten waarbij ze kunnen antwoorden op je vragen. Houd er rekening mee dat ze slechts een beperkte energie hebben en hun energie snel afneemt. Zelf neem ik altijd op via vraag en absolute stilte met uitsluiting van buurtgeluiden. Anderen verkiezen de methode met ghostbox (radio’s). Als je niet ervaren bent met EVP zal je de stemmen mogelijk niet vinden of het moet al een heel sterke heldere zijn. Het werken met software om de opname te versterken zonder ruis is tegenwoordig standaard en vraagt enige ervaring, anders krijg je een vormeloze metaalklank waarvan men zou kunnen denken dat het stemmen zijn.

Heden bestaan veel groepjes die zich voordien nooit voor het paranormale in het algemeen hebben geïnteresseerd en nu ineens ghosthunter zijn, aangevuurd door vele series daarover op internet of tv te hebben gezien. Eigenlijk kennen die makers van die series er zelf slechts heel weinig van en lossen ze nooit iets op. Het zijn immers commerciële programmamakers die hun uitzendingen moeten verkopen. Het zijn bijna nooit parapsychologen of ervaringsdeskundigen. Het zijn vooral techniekers met veel gadgets. Sommige tools zijn echt wel zeer bruikbaar. De best bruikbare zijn bepaalde types van EMF meter, een geluidsrecorder, rempod’s. Flircamera’s waren vooral in aanvang van die series heel populair maar hebben slechts uiterst zelden tot een resultaat geleid terwijl het peperdure toestellen zijn.
Toestellen die niet veel nut hebben zijn meerdere bewakingscamera’s, EMF pom, FLIR, detectoren met infraroodstralen, lasergrids (tenzij constant gemonitord en geanalyseerd), digitale of gewone thermometers.
Heel soms is er resultaat te zien via foto maar het is niet zo dat dit onmisbaar is.

Wat heeft dan wel zin?

Iemand met kennis en jarenlange ervaring. Niet van geesten te zoeken in leegstaande woningen of begraafplaatsen maar bij mensen thuis die een oplossing willen. Alleen zo leer je immers ook de woning zuiveren van aanwezige geesten en weet je nadien of het ook echt gelukt is. Ook is het zo dat je de ervaringen van bewoners van henzelf kan horen terwijl je dat in een leegstaande locatie niet weet. Ook dat is een voordeel.
Ikzelf heb hier minimaal 30 jaar ervaring mee. Ik houd de meeste gevallen bij en volg ze op en heb zo heel wat in mijn archief zitten. Ik geef toe dat het vele jaren heeft geduurd eer ik zelf deze kwesties kon oplossen.

Als op een of andere manier kan achterhaald worden wie de geest is en waarom die is blijven hangen of in de woning schuilt, is dat zeer nuttig want dan kan je ook iets proberen doen aan het probleem van de geest die hem hier houdt. Als een geest anders echt niet wil gaan, mag je immers doen wat je wil, hij zal niet weggaan. Enige helderziendheid kan hierbij helpen.

Haal dus iemand in huis die niet uit op is gewin en die ervaring heeft. Iemand die ook iets kent van andere paranormale fenomenen en op kennisvragen kan antwoorden en referenties heeft. Als je dan ook nog liefst iemand hebt die bovendien helderziend kan waarnemen krijg je wel een ideale keuze.
Heb je zelf problemen met een geest dan kan je hier gratis info/hulp krijgen http://www.aura-oasis.be/website/contact-hulp/ en je kan ook zelf zoeken in de 400 artikels van welke de informatie zeer betrouwbaar is. Na meer dan 20 jaar website heb ik nog niets moeten verbeteren of aanpassen van wat online geplaatst is. De site is heel lang nr 1 geweest betreft informatie en is heel vaak gekopieerd door anderen wat natuurlijk inbreuk was op de copyrights.

Bij vele zaken de kwestie goed effectief opgelost. Ik reken alleen onkosten en afhankelijk van de af te leggen afstand is dat goedkoop als het niet te ver is.

Bij mijn ervaring zijn oproepen voor hulp bij geesten in huis, slechts zeer zelden fantasie. In bijna alle gevallen van contactopname is het wel degelijk duidelijk dat er werkelijk een paranormale oorzaak is en dat is men niet zomaar meteen gaan geloven. Meestal is het dan ook bewijskrachtig geweest. Vaak ben ik de zoveelste na anderen die het niet opgelost kregen. Bijna altijd lukt het wel maar ik kan het helaas ook niet garanderen.

Aura-oasis verleent oa. hulp bij geesten in huis of rond een persoon als de spookwoning in de omtrek ligt van Oost-Vlaanderen België. Ook een vrijblijvend paranormaal advies is mogelijk via email. Gebruik daarvoor http://www.aura-oasis.be/website/contact-hulp/

Andere gevallen

Ik heb al meer dan eens meegemaakt dat het zwaar spookte in een woning die nog niet zo heel oud is, bijv. 30 jaar. Daarom hoeft daar niemand vermoord te zijn. Er zijn ook andere redenen waarom de geest zijn intrek nam. Dit komt echter bij jonge woningen niet zo veel voor. Het merendeel zijn wel oude woningen met een geschiedenis. Er zijn ook nog andere oorzaken dan dingen die in de woning gebeurd zouden zijn.
Soms volgt een geest iemand als die verhuist. Die kan dan weer verhuizen en die nog niet kwijt zijn. Ook dit heb ik enkele keren ondervonden tot de situatie opgelost was.
Ook kan een geest rond iemand hangen ipv. in de woning. In dat geval heeft die niets met de woning te maken en het hoeft zelfs niet eens iemand te zijn die je gekend hebt.
Als er iemand op een normale manier overleden is gaat die niet spoken. Het spookt dus niet omdat een oudje er in bed gestorven is. Die is hier onder normale omstandigheden niet meer aanwezig.

Een voorbeeld

Ik typte een van de vele geestverschijnselen uit op http://www.aura-oasis.be/website/spokend-huurpand/

 

Contact of hulp

facebook


 

 

 

 

Trefwoorden
Geesten naar het licht helpen
Hulp voor geesten in huis
Wat te doen bij geest in huis
Wat te doen als het spookt in huis
Geest verhuist mee
Schaduwpersoon verwijderen
Oplossing gezocht voor geesten in huis
Hoe geesten verwijderen
Gratis hulp voor geesten
Paranormaal onderzoek
Geesten verwijderen België
Hulp voor geest in huis
Help het spookt
Wat te doen als het spookt
Paranormale hulp
Hulp gezocht voor geesten
Schaduwman schaduwpersoon weg doen
Poltergeist
Klopgeest
Demon verdrijven
Geesten wegsturen
Geesten naar het licht leiden
Geesten verwijderen
Medium gezocht voor hulp
Geesten zien
Geesten verdrijven
Spoken verdrijven
Spook verjagen
Geest verdrijven
Paranormale groep
Paranormale organisatie
Ghosthunter
Spokenjager
Paranormaal medium geesten
Paranormaal onderzoek geesten
Onderzoekers geesten
Paranormale onderzoeker geesten
Gratis paranormaal onderzoek
Opsporen van geesten
Hulp gezocht voor geest
Kind ziet geest
Kind praat met ingebeeld vriendje
Communicatie met geesten
Handleiding voor het verwijderen van geesten Handleiding om geesten naar het licht te begeleiden.